Besluit over inwerkingtreding van 36393 - Structurele regeling voor meertalige dagopvang

Tuesday, January 30 2024

Vandaag is in het Staatsblad een besluit gepubliceerd over de inwerkingtreding van het inmiddels tot wet verheven wetsvoortstel 36393 - Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang.