Achtergrond: zes maanden Rutte IV, al tien moties van afkeuring/­wantrouwen

Wednesday, July 6 2022, 10:49

DEN HAAG (PDC i) - Tijdens het debat over de Voorjaarsnota is opnieuw een motie van wantrouwen tegen het kabinet-Rutte IV ingediend. Dit keer door PVV en SP. Tegen het op 10 januari 2022 aangetreden kabinet kwamen er tot nu al zeven moties van wantrouwen of afkeuring. Daarnaast waren er twee van dergelijke moties tegen minister De Jonge en één tegen minister-president Rutte. Negen moties werden in de Tweede Kamer ingediend en één in de Eerste Kamer.

Buiten de gisteren door Geert Wilders en Lilian Marijnissen ingediende motie, die nog in stemming moet komen, werden alle moties verworpen. De moties werden in zes gevallen (mede) ingediend door de PVV. De Groep-Van Haga was drie keer (mede)indiener en daarnaast kwamen SP, BBB, PvdA en BIJ1 met dergelijke moties. Alleen een tegen minister De Jonge gerichte motie over de mondkapjesdeal kreeg steun van nagenoeg de gehele oppositie.

Tijdens Rutte III i (2017-2022) werden 54 moties van wantrouwen/afkeuring ingediend, waarbij 21 keer de PVV was betrokken. Tijdens die periode werden twee moties aangenomen, beide over de evacuaties uit Afghanistan in 2021. Dat leidde tot het aftreden van de al demissionaire ministers Sigrid Kaag i en Ank Bijleveld i.

Ter vergelijking: tijdens het kabinet-Balkenende II i (2003-2006) waren er negen moties van wantrouwen/afkeuring. Tijdens Kok I i (1994-1998) waren dat er tien en tijdens Lubbers III i (1989-1994) zeven. Het kabinet-De Jong i werd met slechts vijf van dergelijke moties geconfronteerd.

Tijdens de vier kabinetten-Drees (1948-1958) waren er in totaal slechts vijf moties die afkeuring of wantrouwen uitspraken. Die gingen allemaal over het Indonesiëbeleid. Al deze moties werden verworpen.

tijdens Rutte IV

indieners

fracties

Onderwerp

Wilders/Marijnissen

PVV/SP

Voorjaarsnota

Janssen

FVD

Europese digitale infrastructuur

Mulder/Wilders

PVV

Stikstofbeleid

Plas, Van der/Van Haga

BBB/vHaga

mondkapjesdeal

Faber-vd Klashorst (EK)

PVV

niet uitvoeren motie

Wilders/Van Haga

PVV/Van Haga

verwijderen sms-berichten

Kuiken

PvdA + 8 anderen

mondkapjesdeal

Haga, Van

Van Haga

coronabeleid

Simons

BIJ1

coronabeleid

Wilders

PVV

optreden kabinet

 

column 'Ja, dat weten we nu wel-effect' i (29 april 2019)