CDA wil motie-overvloed tegengaan door maximum per fractie

Tuesday, April 16 2024, 9:27

DEN HAAG (PDC i) - Een fractie in de Tweede Kamer moet maximaal nog maar 150 moties per jaar (plus het aantal zetels in de Kamer, dus voor het CDA bijvoorbeeld 155) mogen indienen. Dat stelt CDA-fractievoorzitter Henri Bontenbal i voor.

Het CDA komt daartoe met een voorstel tot wijziging van het reglement van orde i van de Tweede Kamer. Het reglement biedt de mogelijkheid om dit te beperken, zoals er bijvoorbeeld ook beperkingen aan de spreektijd kunnen worden gesteld.

Reden is het enorme aantal moties (ca. 5000 per jaar), waarmee veel Kamertijd gemoeid is. Er is de afgelopen decennia sprake geweest van een enorme toename aan moties (een vervijfvoudiging). Afname van het aantal zal bovendien het instrument motie in betekenis doen stijgen.

Bron: CDA