Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 9 juni 2022

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 9 juni 2022
Document date 09-06-2022
Publication date 09-06-2022
Reference D.S. Nava 2021A07352 8
Commission(s) Economische Zaken en Klimaat (EZK)
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 9 juni 2022

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

10,

15

 

DiZa

i.v.m. agendapunt

15,

27

 

EU

i.v.m. agendapunt

16,

22, 27

 

FIN

i.v.m. agendapunt

10

 
 

I&W

i.v.m. agendapunt

10

 
 

LNV

i.v.m. agendapunt

10

 

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

dinsdag 14 juni 2022 16.30 - 17.30 uur openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering EZK

 • 1. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Regeling van werkzaamheden

Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden 14 juni 2022

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, D.S. Nava - 7 juni 2022

Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden 14 juni 2022 - 2022Z11248 Ter bespreking.

Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
 • 3. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Uitnodigingen

Verzoek Klimaatplein tot aanbieding onderzoeksverslag m.b.t. ontgroeien voor halen van klimaatdoelen

Brief derden - Klimaatplein te 's-Hertogenbosch - 25 mei 2022 Verzoek Klimaatplein tot aanbieding onderzoeksverslag m.b.t. ontgroeien voor halen van klimaatdoelen - 2022Z10460 Petitieaanbieding organiseren.

 
 • 4. 
  Agendapunt:

Wet- en regelgeving

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens 18 mei 2022

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 - 36100-XIII

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 8 juni 2022

36100 XIII Verslag houdende een vraag inzake slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 - 2022Z11558

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 5. 
  Agendapunt:

Stukken van de minister van EZK

Negende periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 3 juni 2022

Negende periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts 32440-119

Voorstel:

Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat Aanbesteden.

 • 6. 
  Agendapunt:

Evaluatie stelsel van wijziging Gids proportionaliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 3 juni 2022

Evaluatie stelsel van wijziging Gids proportionaliteit - 34252-23

Voorstel:

Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat Aanbesteden.

 • 7. 
  Agendapunt:

Advies van het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap over 'Dienstbare Dienstverlening'

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 7 juni 2022

Advies van het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap over 'Dienstbare Dienstverlening' - 32637-498

Voorstel:

Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat Ondernemen en bedrijfsfinanciering.

 • 8. 
  Agendapunt:

Reactie op twee moties over informatievoorziening en overdracht familiebedrijven (Kamerstuk 35724-9 en 10)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 7 juni 2022

Reactie op twee moties over informatievoorziening en overdracht (Kamerstuk 35724-9 en 10) - 2022Z11429

Voorstel:

Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat Ondernemen en bedrijfsfinanciering.

 • 9. 
  Agendapunt:

Stukken van de minister voor Klimaat en Energie

Kabinetsappreciatie op IPCC-rapporten

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 31 mei 2022 Kabinetsappreciatie op IPCC-rapporten - 31793-207

Voorstel:

Agenderen voor het ter zijner tijd te plannen commissiedebat Klimaat en Energie (algemeen).

 • 10. 
  Agendapunt:

Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 2 juni 2022 Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat - 32813-1049

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Conform de Klimaatwet wordt het ontwerp-beleidsprogramma tegelijk met de aanbieding aan de Eerste en Tweede Kamer ter publieke consultatie voorgelegd. Tevens wordt de Raad van State om advies gevraagd. Een aangepaste versie van het ontwerp-beleidsprogramma waarin zienswijzen uit de consultatie en het advies van de Raad van State zijn verwerkt, zal dit najaar tegelijkertijd met de concept-Klimaatnota worden aangeboden aan de Kamer. Het beleidsprogramma wordt vervolgens, na parlementaire behandeling, definitief vastgesteld.

Volgcommissie(s):

BiZa, LNV, I&W, FIN

 • 11. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over optieoverzicht afbouw Russisch gas van TNO (Kamerstuk 29023-307)

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 8 juni 2022 Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over optieoverzicht afbouw Russisch gas van TNO (Kamerstuk 29023-307) - 29023-310

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 12. 
  Agendapunt:

Congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 8 juni 2022 Congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant - 2022Z11587

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES d.d. 28 september 2022.

 • 13. 
  Agendapunt:

Stukken van de staatssecretaris van EZK

Voortgang typologie waaronder Beton 1a en Prefab 1

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A. Vijlbrief - 7 juni 2022

Voortgang typologie waaronder Beton 1a en Prefab 1 - 33529-1033

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 30 juni 2022.

 • 14. 
  Agendapunt:

Stukken van andere bewindspersonen

Wijzigingsregeling accountantsprotocol en derdenverklaring NOW 5 en 6

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 24 mei 2022

Wijzigingsregeling accountantsprotocol en derdenverklaring NOW 5 en 6 -35420-489

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 15. 
  Agendapunt:

Woo besluit datacenter Zeewolde

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge - 2 juni 2022

Woo besluit datacenter Zeewolde - 26643-860

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

BiZa, DiZa

 • 16. 
  Agendapunt:

Europa

Fiche: Verordening bescherming oorsprongsaanduiding ambachtelijke en industriële producten

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 25 mei

2022

Fiche: Verordening bescherming oorsprongsaanduiding ambachtelijke en industriële producten - 2022Z10487

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat ter voorbereiding op de Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie / Onderzoek (formeel) d.d. 29 en 30 september 2022.

Volgcommissie(s):

EU

 • 17. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 9 en 10 juni 2022 (Kamerstuk 21501-30-558)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 8 juni 2022

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 9 en 10 juni 2022 (Kamerstuk 21501-30-558) -2022Z11570

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat ter voorbereiding op de Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie / Onderzoek (formeel) d.d. 29 en 30 september 2022.

 • 18. 
  Agendapunt:

Overige stukken

Voorstel van de leden Rahimi (VVD) en Romke de Jong (D66) voor een rondetafelgesprek over de Wet Markt en Overheid

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Rahimi (VVD) - 9 juni 2022

Voorstel van de leden Rahimi (VVD) en Romke de Jong (D66) voor een rondetafelgesprek over de Wet Markt en Overheid - 2022Z11622

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 19. 
  Agendapunt:

Begroting werkbezoek EU-instellingen in Brussel d.d. 27 juni 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 9 juni 2022

Begroting werkbezoek EU-instellingen d.d. 27 juni 2022 - 2022Z11676

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 20. 
  Agendapunt:

Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 7 juni 2022

Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK - 2022Z11330

Voorstel:

Ter informatie.

 • 21. 
  Agendapunt:

Voorstel data procedurevergaderingen na het zomerreces tot aan het kerstreces 2022/2023

Voorstel:

Zomerreces van 8 juli t/m 5 september 2022

 • • 
  13 september 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
 • • 
  27 september 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
 • • 
  11 oktober 2022 van 16.30 tot 17.30 uur

Herfstreces van 21 okt t/m 31 okt. 2022

 • • 
  1 november 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
 • • 
  15    november    2022 van    16.30 tot 17.30 uur
 • • 
  29    november    2022 van    16.30 tot 17.30 uur
 • • 
  13    december    2022 van    16.30 tot 17.30 uur
 • • 
  20    december    2022 van    16.30 tot 17.30 uur

Kerstreces van 23 december 2022 t/m 16 januari 2023

 • 22. 
  Agendapunt:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Europese Chips Act (Kamerstuk 22112-3369)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 31 mei 2022

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Europese Chips Act (Kamerstuk 22112-3369) - 22112-3426

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart (formeel) op 1 juni 2022.

Volgcommissie(s):

EU

 • 23. 
  Agendapunt:

Openbaarmaking Optieoverzicht afbouw Russisch gas van TNO

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 2 juni 2022 Openbaarmaking Optieoverzicht afbouw Russisch gas van TNO - 29023-307

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid op 9 juni 2022.

 • 24. 
  Agendapunt:

Oordeel van SodM over de onderzoeken van de NAM naar de waterinjectieputten in Twente

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A. Vijlbrief - 31 mei 2022

Oordeel van SodM over de onderzoeken van de NAM naar de waterinjectieputten in Twente - 33529-1032

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 2 juni 2022.

 • 25. 
  Agendapunt:

Mentale gevolgen bij kinderen als gevolg van de aardbevingsproblematiek

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A. Vijlbrief - 1 juni 2022

Mentale gevolgen bij kinderen als gevolg van de aardbevingsproblematiek -33529-1030

Voorstel:

Reeds betrokken bij het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 2 juni 2022.

 • 26. 
  Agendapunt:

Afgifte definitieve vergunningen gaswinning N05

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A. Vijlbrief - 1 juni 2022

Afgifte definitieve vergunningen gaswinning N05 - 33529-1031

Voorstel:

Reeds betrokken bij het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 2 juni 2022.

 • 27. 
  Agendapunt:

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 9 en 10 juni 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 30 mei 2022

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 9 en 10 juni

2022 - 21501-30-558

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart (formeel) op 1 juni 2022.

Volgcommissie(s):

EU, DiZa

 • 28. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de laatste stand van zaken betreffende de gasmarkt en de leveringszekerheid

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 3 juni 2022 Reactie op verzoek commissie over de laatste stand van zaken betreffende de gasmarkt en de leveringszekerheid - 29023-308

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor commissiedebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid op 9 juni 2022.

 • 29. 
  Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over de onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid (Kamerstuk 29023-302)

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 3 juni 2022 Beantwoording vragen commissie over de onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid (Kamerstuk 29023-302) -29023-309

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor commissiedebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid op 9 juni 2022.

 • 30. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening gasopslagen (Kamerstuk 22112-3407)

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 3 juni 2022 Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening gasopslagen (Kamerstuk 22112-3407) - 22112-3427

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor commissiedebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid op 9 juni 2022.

 • 31. 
  Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene

Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36100-XIII-2)

Zaak:

Brief regering - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 8 juni 2022

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36100-XIII-2) - 36100-XIII-5

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Jaarverslag Ministerie EZK 2021 en Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 op 16 juni 2022.

 • 32. 
  Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 (Kamerstuk 36100-XIII-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 8 juni 2022

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 (Kamerstuk 36100-XIII-1) -2022Z11561

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Jaarverslag Ministerie EZK 2021 en Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 op 16 juni 2022.

 • 33. 
  Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 (Kamerstuk 36100-XIX-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 8 juni 2022

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 (Kamerstuk 36100-XIX-1) - 36100-XIX-7

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Jaarverslag Ministerie EZK 2021 en Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 op 16 juni 2022.

 • 34. 
  Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36100-XIII-2)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 8 juni 2022

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van

Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36100-XIII-2) - 2022Z11559

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Jaarverslag Ministerie EZK 2021 en Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 op 16 juni 2022.

Rondvraag

Geen agendapunten BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

D.S. Nava 2021A07352

8


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.