Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • macro-economisch beleid
 • topsectoren- en industriebeleid
 • innovatiebeleid
 • energiebeleid
 • mijnen
 • milieu en klimaat, emissies
 • duurzaamheid
 • consumentenbeleid
 • mededinging en marktordening
 • midden- en kleinbedrijf
 • telecommunicatie, post
 • administratieve lasten en regeldruk voor ondernemers

Ook bereidt deze commissie de wetsvoorstellen voor die gaan over onderwerpen die vallen onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voorzitter is J.J. (Jan) Klink. Ondervoorzitter is P.J. (Peter) Valstar. Griffier is dhr. D. Nava.

1.

Leden

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2017-02-21 34682 - Nationale Omgevingsvisie  
2013-10-02 33763 - Toekomst van de krijgsmacht  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-09-05 36407 - Implementatie EU-aanpassingen in het emissiehandelssysteem mbt broeikasgasinstallaties, lucht- en scheepvaart en brandstofleveranciers 2e
2023-06-12 36378 - Energiewet i 2e
2023-03-10 36318 - Initiatiefvoorstel Wet energieonafhankelijkheid i 2e

4.

Dossiers (begrotingen)

2023-09-19 36410 L - Vaststelling begroting Nationaal Groeifonds 2024 2e
2023-09-19 36410 XIII - Vaststelling begroting Economische Zaken en Klimaat 2024 2e
2023-09-19 36435 XIII - Wijziging begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)  

5.

Dossiers (overige)

2022-09-20 36200 - Miljoenennota 2023  
2022-03-18 36045 - Situatie in Oekraïne  
2021-09-21 35925 - Miljoenennota 2022