Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Source: Parlement.com.
Logo Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie i van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor klimaat en energie en voor technologische innovatie.

De huidige minister van EZK is Stef Blok i (VVD). Het ministerie kent ook een staatssecretaris, Dilan Yesilgöz-Zegerius i (VVD). De ambtelijke leiding van het ministerie is in handen van de secretaris-generaal i, momenteel Lidewijde Ongering i.

1.

Aandachtsgebieden

Het ministerie van EZK richt zich op:

  • een concurrerend ondernemingsklimaat, onder meer door vermindering van regeldruk
  • innovatie en ondernemerschap en grote technologische instituten; topgebieden, zoals de chemie, water en energie krijgen daarbij extra aandacht
  • ondersteuning bij ondernemen over de grens
  • schone energie
  • duurzaamheid
  • realisatie van klimaatdoelen

2.

Diensten en instellingen

Onder het ministerie van EZK vallen meerdere diensten en instellingen:

3.

Taakverdeling

Het grote aantal verschillende beleidsterreinen van het ministerie zijn verdeeld tussen de minister i en de staatssecretaris i. In het kabinet Rutte-III i is de minister verantwoordelijk voor macro-economisch beleid, Europees economisch beleid, energie en klimaatbeleid. De staatssecretaris gaat over de onderwerpen innovatiebeleid, mededinging, consumentenbeleid, het midden- en klein bedrijf (MKB) en digitalisering.

4.

Historische ontwikkeling

Tot ver in de 20e eeuw waren landbouw, visserij, nijverheid, handel, en scheepvaart de pijlers van de Nederlandse economie. Ten tijde van Koning Willem I i viel nijverheid samen met het Publiek Onderwijs en later met Waterstaat onder het ministerie van Koloniën. Vanaf 1830 vielen alle 'pijlers' van de economie onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Pas in 1877 kwam er weer een ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Tot 1946 zwierven vervolgens al deze beleidsterreinen over verschillende ministeries rond.

Na de formatie van het kabinet-Beel I i in 1946 werd definitief de naam Economische Zaken gekozen. Sinds 1950 werd er steeds een staatssecretaris benoemd. Vanaf 1978 was aan deze staatssecretaris onder meer de zorg voor de buitenlandse handel opgedragen. Hij mocht zich in het buitenland 'minister voor buitenlandse handel' noemen.

Het departement werd onder kabinet-Rutte I i in 2010 samengevoegd met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit i. In 2010-2012 was de naam: ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). Onder kabinet-Rutte II i verdween buitenlandse handel uit het takenpakket van het ministerie van EZ. Deze taak ging naar de minister zonder portefeuille i voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking onder het ministerie van Buitenlandse Zaken i.

Bij vorming van het kabinet-Rutte III in oktober 2017 ging Milieu over van Infrastructuur en Milieu naar Economische Zaken. Er kwam toen tevens weer een afzonderlijke minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Onder welk(e) ministerie(s) vielen huidige taken eerder

Periode

Naam

2017-heden

Economische Zaken en Klimaat

2012-2017

Economische Zaken

2010-2012

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie i

1946-2010

Economische Zaken i

1945-1946

Handel en Nijverheid i

1944-1945

Handel, Nijverheid en Landbouw i

1940-1944

Handel, Nijverheid en Scheepvaart

1937-1940

Economische Zaken

1935-1937

Handel, Nijverheid en Scheepvaart i

1923-1932

Economische Zaken en Arbeid i

1923-1932

Arbeid, Handel en Nijverheid i

1905-1923

Landbouw, Nijverheid en Handel i

1877-1905

Waterstaat, Handel en Nijverheid i

1813-1877

Geen specifiek departement, ondergebracht bij Binnenlandse Zaken

5.

Overzicht ministers sinds 1945

Hieronder ziet u een lijst met de vijf meest recente ministers van dit ministerie. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

Meer over