35207, nr. 25 - Motie Bisschop/Van Helvert over draagvlak voor steun aan de participatie van Taiwan binnen internationale organisaties en aangelegenheden - China

Deze motie werd op 30 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) i en was mede ondertekend door Martijn van Helvert (CDA) i. De tekst werd op 8 oktober 2019 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, in navolging van de VS en Australië, waar mogelijk binnen de EU draagvlak te zoeken voor steun aan de participatie van Taiwan binnen internationale organisaties en aangelegenheden,

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 8 oktober 2019, gewijzigde motie, nr. 25     KST3520725
Gewijzigde motie Bisschop/Van Helvert over draagvlak voor steun aan de participatie van Taiwan binnen internationale organisaties en aangelegenheden (ter vervanging van 35207-8)
 

2.

Dossier