Aan welke voorwaarden moet de nieuwe Eerste Kamervoorzitter voldoen?

Tuesday, June 20 2023, 15:30

DEN HAAG (PDC i) - Vandaag heeft de Eerste Kamer het profiel vastgesteld waaraan haar nieuwe voorzitter moet voldoen. Deze profielschets wijkt op twee punten af van de vereisten in 2019. Ten eerste is een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal niet langer expliciet opgenomen in de profielschets, dit wordt nu als vanzelfsprekend gezien. De tweede verandering is de vereiste dat de Kamervoorzitter 'ervaring en/of affiniteit heeft met vraagstukken op het gebied van sociale veiligheid'.

Verder moet de nieuwe Kamervoorzitter kennis hebben van het staatsrecht, het Reglement van Orde en managementvraagstukken. De Eerste Kamer wil daarnaast ook een geroutineerd en daadkrachtig voorzitter met parlementaire ervaring die zowel gezaghebbend als samenbindend is.

Eerste Kamerleden die denken aan deze vereisten te voldoen, hebben tot vrijdag 23 juni de tijd om zich schriftelijk kandidaat te stellen bij de Griffier. Hierna zullen alle Kamerleden de brieven van de kandidaten ontvangen. Op 27 juni krijgen de kandidaten ieder vijf minuten de kans om de Kamer te overtuigen. Na de korte toelichting van hun kandidatuur, kunnen Kamerleden hen vragen stellen. Hierna zal er gestemd worden.

De huidige Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn i kwam recentelijk in het nieuws vanwege zijn vermeende wangedrag tegenover zijn ambtenaren. Volgende week zal moeten blijken of dit invloed heeft op zijn eventuele herverkiezing.

Bron: Eerste Kamer