32813 NL - beleidsdossier
Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

1.

Volledige titel

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 719 moties ingediend.

3.

Documenten

(3012 stuks)

V 21 juni 2011, 32813     BLG118088
Emissions and targets of greenhouse gases not included in the Emission Trading System 2013-2020. Analysis of the impact of the European Effort Sharing Decision for the Netherlands (bijlage bij 32813,nr.1) -
 
V 21 juni 2011, 32813     BLG118089
Effectinschatting voorgenomen beleid (bijlage bij 32813,nr.1) -
 
V 21 juni 2011, 32813     BLG118090
Effect van voorgenomen beleid voor verlaging van de broeikasgasemissies van de niet-ETS-sectoren (bijlage bij 32813,nr.1) -
 
2 21 juni 2011, brief, nr. 1     KST328131
Brief regering; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020
 
2 7 november 2011, brief, nr. 2     KST328132
Brief regering; Aanbieding 'Werk maken van klimaat, Lokale klimaatagenda 2011-2014' - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020
 
2 25 november 2011, brief, nr. 3     KST328133
Brief regering; Klimaatbrief 2050: uitdagingen voor Nederland bij het streven naar een concurrerend, klimaatneutraal Europa - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. If you are a registered user you can login. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.