Verslag van een commissiedebat Tweede Kamer uitgebracht bij dossier 35925 - Miljoenennota 2022

Wednesday, April 13 2022

Bij dossiers 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie, 24515 - Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting, 26448 - Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI), 26642 - Europees Sociaal Fonds (ESF), 29544 - Arbeidsmarktbeleid, 30012 - Leven Lang Leren, 31066 - Belastingdienst, 31311 - Zelfstandig ondernemerschap, 31490 - Vernieuwing van de rijksdienst, 31865 - Verbetering verantwoording en begroting, 33826 - Nationaal actieplan mensenrechten in Nederland, 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet, 35570 - Miljoenennota 2021 en 35925 - Miljoenennota 2022 en wetsvoorstellen 35074 - Wet arbeidsmarkt in balans en 35570 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 is een verslag van een commissiedebat ondergebracht.