Debat over de regeringsverklaring: kabinet-Rutte IV uit de startblokken

Thursday, January 20 2022, 13:30

DEN HAAG (PDC i) - Na twee dagen debat in de Tweede Kamer over de kabinetsplannen en een verworpen motie van wantrouwen kunnen de bewindslieden van het kabinet-Rutte IV i aan de slag.

De Tweede Kamer debatteerde over de regeringsverklaring i, met als onderwerp de hoofdlijnen van het regeerakkoord i. In het debat vielen enkele zaken op, die hieronder kort toegelicht worden.

Ontkoppeling minimumloon en AOW

Belangrijke thema's in het debat waren onder meer koopkracht en inkomensongelijkheid. Het kabinet houdt vast aan het plan om de geplande verhoging van het minimumloon niet te laten doorwerken in de AOW-uitkeringen. De oppositie is hier fel op tegen. Daarom zal dit onderwerp een belangrijke test worden voor het kabinet, nu een meerderheid in de Eerste Kamer voor dit plan niet zeker is.

Constitutionele toetsing

Pieter Omtzigt bracht het onderwerp constitutionele toetsing i ter sprake. Minister-president Rutte i reageerde op zijn vragen dat het kabinet het advies van de staatscommissie i Parlementair Stelsel volgt, en bekijkt welke vorm van constitutionele toetsing het beste aansluit bij het Nederlandse rechtssysteem.

Budgetrecht

De Kamer nam tijdens de stemming een motie i aan over het budgetrecht i van de Tweede Kamer bij de verschillende fondsen die het kabinet wil instellen voor onder andere klimaat en stikstof. De motie van CU-leider Gert-Jan Segers i en VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans i verzocht de regering om de Kamer nadrukkelijk te betrekken bij de vormgeving van het klimaat- en transitiefonds en het stikstoffonds. De motie werd aangenomen.

Kamer actief informeren

Ook nam de Tweede Kamer een motie aan, die het kabinet maande de Kamer proactief te informeren, en actief op te treden tegen regeringsleden en medewerkers die zich hier niet aan houden door informatie eerder te lekken naar de pers. De motie verwees naar de politieke cultuur en nieuwe bestuurscultuur, waar in 2021 veel over te doen was in het politieke debat. De motie werd ingediend door Caroline van der Plas i (BBB) en is met algemene stemmen aangenomen.

Motie van wantrouwen

Tot slot diende PVV-leider Geert Wilders i een motie van wantrouwen i in tegen het gehele kabinet, die alleen steun kreeg van de PVV en Forum voor Democratie. Het was voor het eerst sinds 1939 dat bij het debat over de regeringsverklaring een motie van wantrouwen tegen het kabinet werd ingediend.

Bron: Tweede Kamer, ANP