28741, nr. 70 - Motie Agnes Mulder c.s. over actief herplaatsen van personeel - Jeugdcriminaliteit

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) i en was mede ondertekend door Stieneke van der Graaf (CU) i, Maarten Groothuizen (D66) i en Jeroen van Wijngaarden (VVD) i. De motie werd naderhand ondertekend door Rens Raemakers (D66) i. De tekst werd op 8 oktober 2019 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, zich actief in te zetten voor herplaatsingen om recht te doen aan de inzet van het personeel en om zo veel mogelijk te voorkomen dat kennis en ervaring verloren gaat,

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 8 oktober 2019, gewijzigde motie, nr. 70     KST2874170
Gewijzigde motie Agnes Mulder c.s. over actief herplaatsen van personeel (ter vervanging van 28741-59)
 

2.

Dossier