28741, nr. 68 - Motie Van der Graaf c.s. over hoe om te gaan met de percelen en gebouwen van de inrichting in Veenhuizen - Jeugdcriminaliteit

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (CU) i en was mede ondertekend door Attje Kuiken (PvdA) i, Wim-Jan Renkema (GL) i, Madeleine van Toorenburg (CDA) i en Jeroen van Wijngaarden (VVD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om voor het einde van dit kalenderjaar in overleg te treden met provinciale en lokale overheden en de DJI over hoe er op korte en middellange termijn kan worden omgegaan met gebouwen en percelen van de pi-voorzieningen in Veenhuizen.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 68     KST2874168
Motie Van der Graaf c.s. over hoe om te gaan met de percelen en gebouwen van de inrichting in Veenhuizen
 

2.

Dossier