35207, nr. 24 - Motie Van Helvert c.s. over het hoofdstuk over mensenrechten uitwerken en opnieuw voorleggen aan de Tweede Kamer - China

Deze motie werd op 30 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA) i en was mede ondertekend door Roelof Bisschop (SGP) i, Tunahan Kuzu (DENK) i, Bram van Ojik (GL) i, Lilianne Ploumen (PvdA) i, Sjoerd Sjoerdsma (D66) i en Joël Voordewind (CU) i. De motie werd naderhand ondertekend door Henk Krol (50PLUS) i. De tekst werd op 8 oktober 2019 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

roept het kabinet op, om het hoofdstuk in de nota "Nederland-China: een nieuwe balans" over mensenrechten uit te werken en opnieuw voor te leggen aan de Tweede Kamer, waarbij een strategie wordt gepresenteerd waarmee Nederland met de internationale gemeenschap de universele mensenrechten in China de plaats wil geven die ze verdienen,

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 8 oktober 2019, gewijzigde motie, nr. 24     KST3520724
Gewijzigde motie Van Helvert c.s. over het hoofdstuk over mensenrechten uitwerken en opnieuw voorleggen aan de Tweede Kamer (ter vervanging van 35207-4)
 

2.

Dossier