Drs. A. (Bram) van Ojik

foto Drs. A. (Bram) van Ojik
bron: Fotograaf: Jonas van Impe
Source: Parlement.com.

Bram van Ojik (1954) was van 23 maart 2017 tot 31 maart 2021 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Eerder was hij dat in 1993-1994 en in 2012-2015. Van 8 oktober 2012 tot 12 mei 2015 was hij fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks. De heer Van Ojik was medewerker van de NOVIB en voorzitter van de Vereniging Milieu Defensie. Als voorzitter van de PPR i speelde hij een belangrijke rol bij de fusie met PSP i, CPN i en EVP i. Na zijn Kamerlidmaatschap in 1993-1994 en in 2015 was hij ambtenaar op Buitenlandse Zaken en diplomaat. Als Kamerlid hield hij zich bezig met buitenlandse zaken, Europese zaken en vreemdelingenbeleid.

GroenLinks
in de periode 1993-2021: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, partijvoorzitter, politiek leider

1.

First name

Abraham (Bram)

2.

Personal data

Place and date of birth
Veenendaal, 22 September 1954

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), from 1973 until 16 February 1991
 • GroenLinks, from 24 November 1990

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 April 1993 until 17 May 1994
 • directeur directie Sociale Ontwikkeling, ministerie van Buitenlandse Zaken, from September 2009 until September 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 20 May 2015
 • fractievoorzitter GroenLinks Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 October 2012 until 12 May 2015
 • ambtenaar (migratiegezant) ministerie van Buitenlandse Zaken, from October 2015 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 31 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter Raad van Toezicht Leprastichting, from January 2016
 • lid algemeen bestuur Atlantische Commissie, from 1 January 2019

Previous
 • lid Adviescommissie Indonesiëfaciliteit, from June 2007 until 2012
 • informateur collegevorming provincie Utrecht, from 26 March 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 November 2012
 • ondervoorzitter Contactgroep Verenigde Staten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 15 March 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/8)
 • Bracht in 2019 samen met Isabelle Diks de initiatiefnota 'Behoud het woud - tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd' uit (35.327)
 • Bracht in 2020 met Joël Voordewind (CU), Mahir Alkaya (SP) en Kirsten van den Hul (PvdA) een initiatiefnota uit over het tegengaan van slavernij en uitbuiting - een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen (34.595)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Toen hij als voorzitter namens het PPR-bestuur in april 1988 een anti-samenwerkingsstandpunt moest uitdragen, dreigde hij met aftreden als voorzitter. Na zware druk vanuit de partijleiding bleef hij echter aan en verdedigde hij het afwijzende standpunt
 • Werd door Foundation Max van der Stoel uitgeroepen tot Fair Politician of the Year 2012-2013 van Nederland voor zijn inzet voor de belangen van ontwikkelingslanden
 • In maart 2014 meldde hij kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks te zijn voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen

Campaign trail
 • Was in 1994 nummer zeven op de GroenLinks-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en werd niet herkozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.