Drs. A. (Bram) van Ojik

foto Drs. A. (Bram) van Ojik
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotograaf: Jonas van Impe
Source: Parlement.com.

Internationaal georiënteerde politicus van de PPR i en GroenLinks, die met een onderbreking van achttien jaar twee perioden Tweede Kamerlid was. Was in 1988-1990 voorzitter van de PPR en zat in 1993-1994 voor die partij in de Kamer. Speelde een belangrijke rol bij de fusie met PSP i, CPN i en EVP i tot GroenLinks. Na zijn eerste periode als Kamerlid ambtenaar op Buitenlandse Zaken en diplomaat. Keerde in 2012 terug in de Kamer en volgde al korte tijd later Jolande Sap i op als fractievoorzitter en politiek leider, om in 2015 het stokje over te geven aan Jesse Klaver i. Werd in 2017 echter opnieuw voor vier jaar Kamerlid. Gerespecteerd woordvoerder op het gebied van buitenlandse zaken, vreemdelingenbeleid en (internationaal) milieubeleid, wiens bijdragen in debatten zich enerzijds kenmerkten door principiële stellingname en anderzijds door een zekere bezadigdheid en milde wijsheid.

GroenLinks
in de periode 1993-2021: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, partijvoorzitter, politiek leider

1.

Personal data

Surnames
Abraham (Bram)

Place and date of birth
Veenendaal, 22 September 1954

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), from 1973 until 16 February 1991
 • GroenLinks, from 24 November 1990 (vanaf 2023 tevens lid PvdA)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 April 1993 until 17 May 1994
 • buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Cotonou (Benin), from May 2003 until August 2006
 • directeur IOB (Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie), ministerie van Buitenlandse Zaken, from August 2006 until September 2009
 • directeur directie Sociale Ontwikkeling, ministerie van Buitenlandse Zaken, from September 2009 until September 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 20 May 2015
 • fractievoorzitter GroenLinks Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 October 2012 until 12 May 2015
 • ambtenaar (migratiegezant) ministerie van Buitenlandse Zaken, from October 2015 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 31 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter Raad van Toezicht Leprastichting, from January 2016
 • lid Adviesraad Internationale Vraagstukken, from 1 July 2023

Previous (2/5)
 • informateur collegevorming provincie Utrecht, from 26 March 2019 until 12 April 2019
 • formateur collegevorming gemeente Nijmegen, from 21 April 2022 until 9 June 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 November 2012 until 31 March 2021
 • ondervoorzitter Contactgroep Verenigde Staten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 15 March 2019 until 31 March 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/8)
 • Werd in 2019 medeverdediger van een door Sjoerd Sjoerdsma (D66) en anderen ingediend initiatiefwetsvoorstel over de mogelijkheid van meervoudige nationaliteit vanwege de Brexit (35.130)
 • Bracht in 2019 samen met Isabelle Diks de initiatiefnota 'Behoud het woud - tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd' uit (35.327)
 • Bracht in 2020 met Joël Voordewind (CU), Mahir Alkaya (SP) en Kirsten van den Hul (PvdA) een initiatiefnota uit over het tegengaan van slavernij en uitbuiting - een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen (34.595)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Toen hij als voorzitter namens het PPR-bestuur in april 1988 een anti-samenwerkingsstandpunt moest uitdragen, dreigde hij met aftreden als voorzitter. Na zware druk vanuit de partijleiding bleef hij echter aan en verdedigde hij het afwijzende standpunt
 • Werd door Foundation Max van der Stoel uitgeroepen tot Fair Politician of the Year 2012-2013 van Nederland voor zijn inzet voor de belangen van ontwikkelingslanden
 • In maart 2014 meldde hij kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks te zijn voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Dat was niet meer aan de orde, nadat Jesse Klaver in 2015 politiek leider was geworden.

Campaign trail
 • Was in 1994 nummer zeven op de GroenLinks-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en werd niet herkozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Romana Abels, "Hij was bij geboorte, groei, verval en herstel", Trouw, 13 mei 2015
 • Thijs Niemantsverdriet, "Acteren dat ik woedend ben? Nee, bedankt", NRC Weekend, 16 en 17 mei 2015
 • Marno de Boer, "'Het gaat om de grote lijn, niet om de details'", Trouw, 31 juli 2019

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.