Drs. A. (Bram) van Ojik

foto Drs. A. (Bram) van Ojik
bron: Fotograaf: Jonas van Impe
Source: Parlement.com.

Internationaal georiënteerde politicus van de PPR i en GroenLinks, die met een onderbreking van achttien jaar twee perioden Tweede Kamerlid was. Was in 1988-1990 voorzitter van de PPR en zat in 1993-1994 voor die partij in de Kamer. Speelde een belangrijke rol bij de fusie met PSP i, CPN i en EVP i tot GroenLinks. Na zijn eerste periode als Kamerlid ambtenaar op Buitenlandse Zaken en diplomaat. Keerde in 2012 terug in de Kamer en volgde al korte tijd later Jolande Sap i op als fractievoorzitter en politiek leider, om in 2015 het stokje over te geven aan Jesse Klaver i. Werd in 2017 echter opnieuw voor vier jaar Kamerlid. Gerespecteerd woordvoerder op het gebied van buitenlandse zaken, vreemdelingenbeleid en (internationaal) milieubeleid, wiens bijdragen in debatten zich enerzijds kenmerkten door principiële stellingname en anderzijds door een zekere bezadigdheid en milde wijsheid.

GroenLinks
in de periode 1993-2021: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, partijvoorzitter, politiek leider

1.

First name

Abraham (Bram)

2.

Personal data

Place and date of birth
Veenendaal, 22 September 1954

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), from 1973 until 16 February 1991
 • GroenLinks, from 24 November 1990

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 April 1993 until 17 May 1994
 • directeur directie Sociale Ontwikkeling, ministerie van Buitenlandse Zaken, from September 2009 until September 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 20 May 2015
 • fractievoorzitter GroenLinks Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 October 2012 until 12 May 2015
 • ambtenaar (migratiegezant) ministerie van Buitenlandse Zaken, from October 2015 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 31 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • voorzitter Raad van Toezicht Leprastichting, from January 2016

Previous (2/5)
 • informateur collegevorming provincie Utrecht, from 26 March 2019
 • formateur collegevorming gemeente Nijmegen, from 21 April 2022 until 9 June 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 November 2012
 • ondervoorzitter Contactgroep Verenigde Staten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 15 March 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/8)
 • Bracht in 2019 samen met Isabelle Diks de initiatiefnota 'Behoud het woud - tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd' uit (35.327)
 • Bracht in 2020 met Joël Voordewind (CU), Mahir Alkaya (SP) en Kirsten van den Hul (PvdA) een initiatiefnota uit over het tegengaan van slavernij en uitbuiting - een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen (34.595)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Toen hij als voorzitter namens het PPR-bestuur in april 1988 een anti-samenwerkingsstandpunt moest uitdragen, dreigde hij met aftreden als voorzitter. Na zware druk vanuit de partijleiding bleef hij echter aan en verdedigde hij het afwijzende standpunt
 • Werd door Foundation Max van der Stoel uitgeroepen tot Fair Politician of the Year 2012-2013 van Nederland voor zijn inzet voor de belangen van ontwikkelingslanden
 • In maart 2014 meldde hij kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks te zijn voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Dat was niet meer aan de orde, nadat Jesse Klaver in 2015 politiek leider was geworden.

Campaign trail
 • Was in 1994 nummer zeven op de GroenLinks-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en werd niet herkozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.