SP en Tweede Kamerverkiezingen 2017

Source: Parlement.com.

De Socialistische Partij (SP) i had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Emile Roemer i als lijsttrekker. De SP haalde 14 zetels, daarvóór had de partij 15 zetels in de Tweede Kamer i. De titel van het verkiezingsprogramma is 'Pak de macht'.

1.

Verkiezingsprogramma

De SP ging de verkiezingen in met het programma: 'Pak de macht'. Het programma is vooral gericht op de zorg door het realiseren van een Nationaal Zorgfonds en afschaffen van het eigen risico. Ook focust het programma zich op armoedebestrijding, verhoging minimumloon en AOW, afschaffen van de Europese Commissie, huurverlagingen en het aanpakken van multinationals.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 i zijn:

Economie/begroting

 • investeringsplan voor Nederland
 • jongeren krijgen vanaf hun achttiende recht op een gewoon minimumloon, dat met 10 procent omhoog gaat
 • ook de bijstand en de AOW gaan met 10 procent omhoog
 • het jeugdloon gaat verdwijnen
 • de 'kostendelersnorm' verdwijnt: wie bijstand heeft en met andere volwassenen in één huis woont, wordt niet meer gekort op de uitkering
 • multinationals belasting laten betalen
 • extra belasting voor miljonairs
 • invoering Nationale volksbank en een investeringsbank voor het midden- en kleinbedrijf
 • huren verlagen
 • studiebeurzen terug

Zorg

 • invoeren nationaal zorgfonds dat de taken van van de zorgverzekeraars moet overnemen. In het basispakket van het Nationaal Zorgfonds komt ook de tandarts, fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg
 • afschaffen eigen risico bij de zorgverzekering
 • Ziektekostenpremie wordt inkomensafhankelijk
 • er komt één landelijk inkoopcentrum voor medicijnen en hulpmiddelen
 • er moet één basiszorgpakket voor gemeentes komen.
 • Verzorgingstehuizen blijven open. Ouderen mogen zelf kiezen of ze thuis willen blijven of niet
 • voldoende zorgpersoneel
 • fusieverbod voor ziekenhuizen
 • het persoonsgebonden budget (pgb) blijft beschikbaar

Veiligheid en justitie

 • meer agenten in de wijk
 • teelt en verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gereguleerd en gelegaliseerd
 • toegang tot het recht wordt verbeterd, om klassenjustitie te voorkomen
 • het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gesplitst. Handhaving van de openbare orde en andere

  politietaken worden ondergebracht bij Binnenlandse Zaken.

 • de rechtspraak krijgt een aparte begroting
 • meer aandacht voor het bestrijden van etnisch profileren, onder meer door agenten hier beter op te scholen
 • meer aandachtvoor het verkomen van eerwraak en huiselijk geweld door middel van een integraal programma tegen seksisme en huwelijksdwang, tegen eergerelateerd geweld en voor de zelfbeschikking van vrouwen.

Europa

 • afschaffen huidige Europese Commissie
 • referendum over afgeslankte EU
 • de EU krijgt voorlopig geen nieuwe leden. Toekomstige uitbreidingen van de EU worden altijd via een referendum aan de bevolking voorgelegd.
 • Nederland gaat minder betalen aan Europese bureaucratie
 • stabiliteits- en groeipact gaat op de schop. Nederland moet volledige zeggenschap krijgen over eigen begrotingsbeleid.
 • invloed grote hoeveelheid lobbyisten in Brussel wordt teruggedrongen.

Immigratie en Integratie

 • betere opvang vluchtelingen in de regio
 • meer aandacht op scholen voor filosofie, religie en levensbeschouwing: leerlingen moeten leren om te gaan met andersdenkenden en zelf kritisch na te denken over hun eigen achtergrond.
 • tweedeling in buurten tegengaan door woningen te bouwen in verschillende prijsklassen en vluchtelingen ook in rijkere gemeenten onder te brengen.
 • De ‘ongewenste beïnvloeding’ van Nederlanders door Turkije en Marokko moet stoppen: met organisaties die een ‘verlengstuk’ zijn van regeringen in die landen moet de overheid geen ‘bondgenootschappen’ meer sluiten.

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.

 

Meer over