Dr. S.M. (Sandra) Beckerman

foto Dr. S.M. (Sandra) Beckerman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Maurits Gemmink (SP)
Source: Parlement.com.

Sandra Beckerman (1983) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP i. Zij is gepromoveerd archeoloog en was op dat vakgebied docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verder was zij fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten van Groningen. In de Tweede Kamer houdt mevrouw Beckerman zich bezig met wonen, buurten en leefbaarheid, krimpregio's, energie en de gevolgen van gaswinning.

SP
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Sandra Mariët (Sandra)

Place and date of birth
Veenendaal, 31 March 1983

2.

Party/Movement

Party/Parties
SP (Socialistische Partij)

3.

Main functions and occupations

 • student-assistent Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen, 2006
 • archeoloog, specialist prehistorisch aardewerk, ArcheoSpecialisten te Amersfoort, from 2007 until 2008
 • lid Provinciale Staten van Groningen, from 15 March 2007 until 23 March 2017
 • archeoloog, specialist prehistorisch aardewerk, Archeological Research and Consultancy ARCbv te Groningen, from 2008 until 2000
 • universitair docent archeologie, Rijksuniversiteit Groningen, from 2014 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017

4.

Party political functions

Summary
 • voorzitter Stichting Personeel Statenfractie SP Groningen, from 2014

Previous
 • lid bestuur SP afdeling Groningen, from 2006
 • organisatiesecretaris SP afdeling Groningen, from 2006 until 2008
 • voorzitter SP afdeling Groningen, from 2008 until 2012
 • medewerker alternatieve rekenkamer SP
 • onderzoeksmedewerker wetenschappelijk bureau SP, from 2015 (vanaf 2016 leider)
 • fractievoorzitter SP Provinciale Staten van Groningen, from March 2015 until 8 March 2017

5.

Education

Primary education
 • Openbare basisschool "De Klimop" te Veenendaal, from 1987 until 1995

Secondary education
 • v.w.o., Rembrandt College te Veenendaal, from 1995 until 2001

Academic education
 • archeologie (M.A), Rijksuniversiteit Groningen, from 2001 until 2007

Doctorate
 • letteren, Universiteit Groningen, 4 June 2015

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Op haar verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 28 maart 2018 over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers
 • Diende in 2018 samen met Henk Nijboer (PvdA) en Paul Smeulders (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over het op peil houden door gemeenten van het aantal betaalbare woningen (34.974)
 • Nam in 2018 de medeverdediging van Emile Roemer over van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was in 2016 in eerste instantie door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend en in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)
 • Op haar verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 13 maart 2019 over het opkopen van huizen door beleggers
 • Op haar verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 10 april 2019 over problemen met de zoutwinning in Groningen
 • De Tweede Kamer verwierp in 2019 een door haar ingediende motie waarin het beleid van minister Wiebes werd afgekeurd over versterking van gebouwen in het Groningse aardgaswingebied en ten aanzien van de schadeafhandeling. De motie kreeg steun van SP, PvdD, PVV, 50PLUS en PvdD.
 • In 2023 verwierp de Tweede Kamer een door haar en Pieter Omtzigt ingediende motie van afkeuring van het na de aardbeving in Huizinge in 2012 gevoerde beleid. Tegen stemden VVD, D66, CDA, CU, SGP en FVD.
 • Bracht in 2023 een initiatiefnota uit over behoud van campings (36.452)

7.

Miscellaneous

Private life
 • Promoveerde op een onderzoek naar de mensen van de Enkelgrafcultuur die tussen circa 2900-2300 voor Christus in Noord-Holland woonden

8.

Publications

Complete listing of publications
"Corded ware coastal communities: using ceramic analysis to reconstruct third millennium BC societies in the Netherlands" (dissertatie, 2015)