Dr. S.M. (Sandra) Beckerman

foto Dr. S.M. (Sandra) Beckerman
bron: Maurits Gemmink (SP)
Source: Parlement.com.

Sandra Beckerman (1983) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP i. Zij is gepromoveerd archeoloog en was op dat vakgebied docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verder was zij fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten van Groningen. In de Tweede Kamer houdt mevrouw Beckerman zich bezig met wonen, buurten en leefbaarheid, krimpregio's, energie en de gevolgen van gaswinning.

SP
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

1.

First names

Sandra Mariët (Sandra)

2.

Personal data

Place and date of birth
Veenendaal, 31 March 1983

3.

Party/Movement

Party/Parties
SP (Socialistische Partij)

4.

Main functions and occupations

  • archeoloog, specialist prehistorisch aardewerk, Archeological Research and Consultancy ARCbv te Groningen, from 2008 until 2000
  • universitair docent archeologie, Rijksuniversiteit Groningen, from 2014 until March 2017
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
  • Nam in 2018 de medeverdediging van Emile Roemer over van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was in 2016 in eerste instantie door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend en in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)
  • De Tweede Kamer verwierp in 2019 een door haar ingediende motie waarin het beleid van minister Wiebes werd afgekeurd over versterking van gebouwen in het Groningse aardgaswingebied en ten aanzien van de schadeafhandeling. De motie kreeg steun van SP, PvdD, PVV, 50PLUS en PvdD.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
Promoveerde op een onderzoek naar de mensen van de Enkelgrafcultuur die tussen circa 2900-2300 voor Christus in Noord-Holland woonden

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.