Eurocommissaris voor Banen, groei, investeringen en concurrentievermogen (vicevoorzitter) (opgeheven)

Source: Europa Nu.

Deze functie was nieuw in de Commissie-Juncker i en werd vervuld door één van de vicevoorzitters van de Commissie. De eurocommissaris i was Jyrki Katainen i.

1.

Verantwoordelijkheden

Economische groei

  • het implementeren van een voorgenomen investeringspakket van 300 miljard euro aan publiek-private gelden om economische groei te stimuleren
  • het afstemmen van economisch beleid binnen de Europese Unie, met name waar het structurele hervormingen betreft, met oog voor de sociale impact van de hervormingen. Deze taak wordt opgepakt in samenwerking met de eurocommissaris voor de Euro & sociale dialoog
  • het verbeteren van het Europese concurrentievermogen en het aantrekkelijk houden van de EU voor bedrijven

Werkgelegenheid

  • het ondersteunen van programma's en beleid die de jeugdwerkloosheid aanpakken

Overig

  • het mee voorbereiden van de volgende meerjarenbegroting en zorg dragen dat de middelen zo effectief mogelijk worden ingezet om groei, investeringen, werkgelegenheid en het concurrentievermogen te bevorderen

De eurocommissaris stemde de werkzaamheden op al deze terreinen af met één of meer eurocommissarissen die in het projectteam voor de betreffende onderdelen verantwoordelijk waren, of met de eurocommissaris en voorzitter van een ander projectteam in gevallen waar beleid aan de werkzaamheden van een ander projectteam raakte.

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris en vicevoorzitter van de Commissie leidde één van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie waren ingericht. De eurocommissarissen binnen het team stemmen hun beleid af met hun vicevoorzitter.

Team "A New Boost for Jobs, Growth and Investment"

Direct betrokken eurocommissarissen:

Incidenteel betrokken eurocommissarissen:

3.

Gerelateerde diensten

Als coördinerend eurocommissaris van het projectteam had deze eurocommissaris geen eigen diensten of agentschappen onder zich.

4.

Meer informatie