Eurocommissaris voor Vervoer

Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Adina-Ioana Vălean i. Zij neemt de taken over van Eurocommissaris Violeta Bulc i uit de Commissie-Juncker i.

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris i voor Vervoer valt in de Commissie-Von der Leyen i onder het team van Eerste Vicevoorzitter Frans Timmermans. Timmermans is verantwoordelijk voor de Europese Green Deal, Vălean voor de rol die vervoer daarin speelt. Het is haar taak ervoor te zorgen dat het Europese vervoer een sleutelrol speelt in het behalen van de klimaatdoelstellingen, zonder dat dit ten koste gaat aan de bewegingsvrijheid van mensen, diensten en goederen binnen de Europese Unie.

2.

Beleid & Taken

Deze Eurocommissaris moet zich richten op de duurzaamheid, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van het Europese vervoer. De daarbij behorende taken zijn:

  • Ontwikkelen van een plan voor duurzame en 'slimme' mobiliteit
  • Uitbreiden van het emissiehandelssysteem
  • Spelen van een sleutelrol in internationale fora zoals de onderhandelingen over emissiereductie in de luchtvaart en scheepvaart
  • Bijdragen aan de 'zero-pollution ambition'
  • Herzien van de Richtlijn Energiebelasting, zodat er een einde komt aan de subsidiëring van fossiele brandstoffen
  • Moderniseren van belangrijke transportsystemen
  • Ontwikkelen van de interne markt op het gebied van vervoer
  • Vergroten van de mobiliteit van (Europese) militairen
  • Samenwerken met de Eurocommissaris voor Interne markt i om een duurzame en concurrerende toeristenindustrie te verwezenlijken

3.

Gerelateerde Diensten

Meer informatie