Eurocommissaris voor Handel

Deze functie wordt sinds september 2020 vervuld door Valdis Dombrovskis i. Hij nam de taken over van Phil Hogan i, die in december 2019 Cecilia Malmström i uit de Commissie-Juncker i had opgevolgd. Hogan trad tussentijds af i.

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris i voor Handel valt in Commissie-Von der Leyen i onder het projectteam van de Eurocommissaris voor Een economie die werkt voor de mensen i. Op het gebied van handelsovereenkomsten zal de Eurocommissaris samenwerken met de Hoge Vertegenwoordiger i en waar nodig met de Eurocommissaris voor Landbouw i. Daarnaast zal de eurocommissaris samenwerken met de Eurocommissaris voor Economie i bij het uitwerken van de CO2-grensbelasting. Het directoraat-generaal Handel i ondersteunt de Eurocommissaris in zijn werkzaamheden.

2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris zal zich de komende jaren richten op de vorming van een moderne economie, een open en eerlijke wereldwijde handel, het versterken van Europa's wereldwijde leiderschap en het ondersteunen van duurzame ontwikkeling. Hierin heeft hij onder meer als taak:

  • het leiden van de hervormingen van de Wereldhandelsorganisatie, met name op het gebied van subsidies, overdracht van technologieën en geschillenbeslechting
  • het stimuleren van onderhandelingen op het gebied van elektronische handel
  • het versterken van het vermogen van Europa zichzelf tegen oneerlijke handelspraktijken te beschermen
  • werken aan een positief handelspartnerschap met de Verenigde Staten
  • het opvoeren van onderhandelingen met China over het investeringsverdrag
  • het afronden of voortzetten van lopende overeenkomsten
  • monitoren van de implementatie van klimaat-, milieu- en arbeidsbeschermingen in de handelsovereenkomsten van de Europese Unie.
  • ervoor zorgen dat nieuwe handelsovereenkomsten over een hoofdstuk gewijd aan duurzame ontwikkeling beschikken
  • bijdragen aan de uitwerking van de CO2-grensbelasting

Gerelateerde diensten

3.

Meer informatie