Mr. E.C. (Lizzy) van Dorp

foto Mr. E.C. (Lizzy) van Dorp
Source: Parlement.com.

Orthodox-liberale econome, die zelfbewust en een tikkeltje arrogant haar - vaak nogal theoretische - standpunten naar voren bracht. Werd Tweede Kamerlid nadat de bejaarde lijsttrekker van de Liberale Partij, Sam van Houten i, voor die functie had bedankt. Zette zich in voor vrouwenrechten, maar was in veel opzichten zeer conservatief. Publiceerde veel over economische onderwerpen. Stapte kort voor de verkiezingen van 1925 over naar de Vrijheidsbond.

Liberale Partij, Vrijheidsbond
in de periode 1922-1925: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First names

Elisabeth Carolina (Lizzy)

2.

Personal data

Place and date of birth
Arnhem, 5 September 1872

Place and date of death
kamp Banjoe Baroe (Ned.-Indië), 6 September 1945

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", from 1921 and still in 1922
 • Liberale Partij, from 1922 until March 1925
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", from May 1925

4.

Main functions and occupations

 • redacteur tijdschrift "De Economist", verzorgde tijdschriftoverzichten en economische overzichten, from 1915
 • privaatdocent, openbare les over de praktische betekenis der theoretische economie, Rijksuniversiteit Utrecht, from 1919 until 1922
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 July 1922 until 15 September 1925
 • fractievoorzitter (eenvrouwsfractie) Liberale Partij, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 July 1922 until 5 May 1925

Internment
geïnterneerd vrouwenkamp "Ambarawa 10" te Banjoe Biroe (Java, Ned.-Indië), from 1941 until 1945 (overleed drie weken na Japanse overgave ten gevolge van uitputting)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • medewerkster Pro-Juventute (o.a. voorlichting in kinderstrafzaken en organiseren van de uitvoering van wettelijke ondertoezichtstelling)
 • voorzitster Internationaal Comité van de Internationale vrouwenraad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Diende in 1923 een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van een gematigd districtenstelsel, met behoud van de evenredige vertegenwoordiging. Het voorstel werd in 1925 ingetrokken.

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Was de eerste vrouw die afstudeerde in de rechten
 • Werd in 1922 door minister Van IJsselstein gepasseerd voor een benoeming tot hoogleraar staatshuishoudkunde aan de Landbouw-Hogeschool te Wageningen
 • Sloot zich in mei 1925 aan bij de fractie van de Vrijheidsbond in de Tweede Kamer

Private life
 • Bij "De Economist" redactrice naast vijf mannen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.