Eurocommissaris voor Klimaatactie en energie (opgeheven)

Source: Europa Nu.

Deze functie was nieuw in de Commissie-Juncker maar werd opgeheven per 1 december 2019. De eurocommissaris i was Miguel Arias Cañete i.

1.

Verantwoordelijkheden

Energie

  • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een Europese Energieunie, ten einde de afhankelijkheid van energie uit andere werelddelen te verminderen
  • diversificeren van de energie-import door nieuwe (handels)relaties aan te gaan
  • het stimuleren van de ontwikkeling van groene energie
  • het selecteren van infrastructurele projecten die nodig zijn om een Europese Energieunie te faciliteren

Klimaat

  • het stimuleren van de energie-efficiëntie van met name gebouwen in de EU
  • het leiden van de onderhandelingen over internationale klimaatafspraken
  • toezicht houden op en het verbeteren van het emissiehandelssysteem

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris viel onder drie van de projectteams die per beleidsthema in Commissie waren ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams werden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Teams (direct betrokken):

Team (indirect betrokken):

3.

Gerelateerde diensten

Agentschappen

4.

Meer informatie