Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding

Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Olivér Várhely i. Hij neemt de taken van Johannes Hahn i uit de Commissie-Juncker i over. Voorheen heette deze functie Eurocommissaris voor Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen.

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris i voor Nabuurschap en Uitbreiding valt in Commissie-Von der Leyen i onder het team van de Hoge-vertegenwoordiger i. Samen met de Hoge Vertegenwoordiger is de Eurocommissaris verantwoordelijk voor de coördinatie van de betrekkingen met de Europese Economische Ruimte. i Daarnaast vertegenwoordigt de Eurocommissaris de Commissie in de Raad Buitenlandse Zaken i. Het directoraat-generaal Uitbreiding i ondersteunt de Eurocommissaris in zijn werkzaamheden.

2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris zal zich de komende jaren richten op de Westelijke Balkanlanden, Turkije, het Oostelijke Partnerschap i en het Zuidelijke Nabuurschap. Hierin heeft hij onder meer als taak:

  • Zorgen voor een geloofwaardig perspectief van toetreding voor de Westelijke Balkanlanden
  • Het versnellen van structurele en institutionele hervormingen in de Westelijke Balkanlanden met een focus op de grondbeginselen van de rechtsstaat, economische ontwikkelingen, hervormingen van het openbaar bestuur en bestrijding van corruptie
  • Samenwerken met de Hoge Vertegenwoordiger i in de relatie met Turkije
  • Het versterken van de relatie met de zes landen in het Oostelijk Partnerschap
  • Het samenstellen van nieuwe langetermijndoelen voor het Oostelijk Partnerschap
  • Het versnellen van de implementatie van de Associatieovereenkomsten i en diepgaande en uitgebreide vrijhandelszones met Oekraïne, Georgië en Moldavië
  • Het bijwerken van de prioriteiten op de Associatieagenda met partners in het Zuidelijk Nabuurschap
  • Bij vertrek van het Verenigd Koninkrijk een bijdrage leveren aan een strategisch Partnerschap met het Verenigd Koninkrijk
  • Partnerschappen ontwikkelen met de buurlanden met betrekking tot migratie, als ook het ondersteunen van economische groei

3.

Gerelateerde diensten

4.

Meer informatie