Eurocommissaris voor Begroting en Administratie

Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Johannes Hahn i. Hij neemt de taken van Gunther Oettinger i uit de Commissie-Juncker i over. Voorheen heette deze functie 'Eurocommissaris van Begroting en personeelszaken'.

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris i voor Begroting en administratie valt niet onder een specifiek team. Hahn zal op alle onderstaande gebieden direct verantwoording afleggen aan Commissievoorzitter Von der Leyen i.

2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris voor Begroting en administratie heeft de taak ervoor te zorgen dat de Commissie over voldoende financiële, menselijke en institutionele middelen beschikt om haar doelen te kunnen behalen. Daarbij moet de huidige langetermijnbegroting worden omgezet in een nieuwe begroting. De Commissaris moet zorgen dat deze transitie soepel verloopt.

Verdere taken zijn:

  • het afronden van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 i;
  • het ondersteunen van Commissarissen in het vinden van coherentie tussen de verschillende agenda's binnen de begroting;
  • een bijdrage leveren aan het Just Transition Mechanism
  • het leiden van de analyse van begrotingsuitgaven en decharge van de begroting;
  • het ontwikkelen van een nieuwe human resources strategie om de Commissie verder te moderniseren;
  • het ondersteunen van Commissievoorzitter Von der Leyen in het bereiken van gendergelijkheid op alle bestuurlijke niveaus van de Commissie;
  • het ontwikkelen van de juiste infrastructuur om de Commissie te beschermen tegen fysieke en digitale bedreigen;
  • het uitvoeren van de volledige digitalisering van de Commissie;
  • de leiding nemen in de aanpak van de Commissie om de financiële belangen van de EU te beschermen, mede door goed samen te werken met het Europese anti-fraude agentschap i en het Europees Openbaar Ministerie i.

3.

Gerelateerde diensten

Agentschappen

Overig

4.

Meer informatie