Kappeynianen

Source: Parlement.com.

In 1879 ontstond in de Tweede Kamer i een liberale (sub)club, die naar hun voorman, mr. J. Kappeyne van de Coppello i, de 'Kappeynianen' werd genoemd. Die maakte er zelf overigens geen deel van uit, want hij was sinds 1877 geen Kamerlid meer. De Kappeynianen behoorden niet tot de grotere 'plenaire' liberale kamerclub.

Bij hun clubvorming was de onderlinge vriendschap en band met voorman Kappeyne belangrijker dan politieke opvattingen, al namen zij soms gezamenlijk standpunten in. In maart 1881 bewerkstelligden zij de verkiezing van Mirandolle i tot Kamervoorzitter. In juli 1882 zorgde hun stemgedrag mede voor verwerping van een handelsverdrag met Frankrijk.

Als 'leiders' van de club traden achtereenvolgens Mirandolle en (vanaf februari 1880) Tak van Poortvliet i op. Na de verkiezingsnederlaag van Tak van Poortvliet in 1884 hield de club op te bestaan.

Tot de Kappeynianen behoorden onder meer de oud-minister Van Heeckeren van Kell i en Wichers i, de Zaanse afgevaardigde De Meijier i en de latere minister Van der Kaay i.

 

Meer over