Mr. W. van der Kaay

foto Mr. W. van der Kaay
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Noord-Hollands Archief
Source: Parlement.com.

Rechter in Alkmaar en Leiden, die als Tweede Kamerlid een trouw volgeling was van Kappeyne van de Coppello. Behoorde later wel tot de anti-Takkiaanse tegenstanders van te grote kiesrechtuitbreiding en nam als minister van Justitie zitting in het kabinet-Röell i. Bracht geen belangrijke wetgeving tot stand en mislukte feitelijk als minister. Als Kamerlid vaak lang van stof, maar wel deskundig en gewaardeerd. Stond bekend om zijn onverstoorbare opgewektheid.

liberaal, Kappeynianen, Liberale Unie, oud- of vrije liberalen
in de periode 1875-1897: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Willem

Place and date of birth
Alkmaar, 5 May 1831

Place and date of death
's-Gravenhage, 29 July 1918

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal
 • Kappeyniaan, from 1879 until 1884
 • anti-Takkiaan, 1894
 • oud-liberaal

3.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 3 July 1871 until 1 November 1873 (voor het kiesdistrict Schagen)
 • kantonrechter te Leiden, from 1 November 1873 until 1 April 1892
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 August 1875 until 15 May 1877 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 June 1877 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 8 February 1892 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • raadsheer Gerechtshof te 's-Gravenhage, from 1 April 1892 until 8 May 1894
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 March 1892 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • minister van Justitie, from 9 May 1894 until 27 July 1897
 • ambteloos, from 27 July 1897 until 29 July 1918

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid curatorium Gemeente-inrichting voor de opleiding van Oostindische ambtenaren te Leiden, around 1889
 • lid Raad van Commissarissen "Maatschappij voor Hypothecair Crediet"

Derived functions (2/7)
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor het ontwerp-Wetboek van Militair Strafrecht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from October 1893 until 1894
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from November 1893 until February 1894 (voorzitter vierde afdeling)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer regelmatig over justitiële onderwerpen, over onderwijs en over volksgezondheid
 • Speelde in 1880 als één van de rapporteurs een belangrijke rol bij de behandeling van het nieuwe Wetboek van Strafrecht

Policy-making activities as minister
 • Door hem ingediende wetsvoorstellen inzake de regeling van het handelsregister en betreffende de firma werden later ingetrokken

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1896 de wet tot invoering van de Faillissementswet tot stand
 • Bracht in 1897 met minister Van der Sleyden de Wet op de Kamers van Arbeid tot stand. Dit waren plaatselijke kamers voor bepaalde bedrijfstakken die konden adviseren over arbeidsaangelegenheden en die geschillen moesten helpen oplossen. De wet had slechts een beperkte betekenis.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • In 1877 was een tussentijdse verkiezing nodig vanwege zijn benoeming tot kantonrechter na totstandkoming van de nieuwe Wet op de rechterlijke organisatie

Campaign trail (3/16)
 • Versloeg in 1892 bij een tussentijdse verkiezing W. Bos (r.k.) en C.V. Gerritsen (rad.)
 • Versloeg in 1894 M.W.F. Treub (rad.) na herstemming, maar nam zijn benoeming niet aan vanwege zijn benoeming tot minister
 • Werd in 1897 in de eerste stemmingsronde verslagen door E. Fokker (lib. unie) en jhr. T.A.J. van Asch van Wijck (arp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Castoretpollux, "In de Tweede Kamer. Portretten" (1881)
 • Levensbericht door mej. A.G. de Leeuw, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1918/9, 92
 • G. Taal, "Kaaij, Willem van der (1831-1918)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 272
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919"

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.