Jhr. H.O. Wichers

foto Jhr. H.O. Wichers
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Liberaal minister en Tweede Kamerlid. Was zowel officier op diverse marineschepen als ambtenaar op het ministerie van Marine. Werd door Kappeyne van de Coppello i als minister van Marine opgenomen in diens kabinet i. Bleef nadien als Tweede Kamerlid voor Amsterdam behoren tot het kleine groepje-Kappeynianen. Was na zijn ministerschap ook weer in dienst van de marine.

Kappeynianen, liberaal
in de periode 1877-1884: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Hendrikus Octavius

2.

Personal data

Place and date of birth
Winschoten, 5 May 1831

Place and date of death
Amsterdam, 23 January 1889

Place and date of burial
Diemerburg, "Rustoord", 26 October 1889 (familiegraf)

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal
 • Kappeyniaan, from 1879 until 1884

4.

Main functions and occupations

 • minister van Marine, from 3 November 1877 until 20 August 1879
 • minister van Oorlog ad interim, from 29 June 1878 until 15 February 1879 (tijdens ziekte en na het overlijden van minister De Roo van Alderwerelt en in afwachting van aantreden minister Den Beer Poortugael)
 • minister van Koloniën ad interim, from 26 February 1879 until 12 March 1879 (na het overlijden van minister Van Bosse)
 • commandant Zr.Ms. ramtorenschip "Koning der Nederlanden", from October 1880 until 1881
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1881 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • directeur entrepôtdok te Amsterdam, from 1 September 1885 until January 1889

Military rank (officer) (2/4)
 • kapitein-luitenant-ter-zee, from 1 August 1872 until 28 February 1877
 • kapitein-ter-zee, from 1 March 1877

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • adjudant des Konings in buitengewone dienst, from September 1878 until 23 January 1889
 • lid commissie inzake de kustverdediging, 1879

Derived functions (2/3)
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor hoofdstuk VIII (Oorlog) 1883 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor hoofdstuk VI (Marine) 1884 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

Campaign trail
 • Werd in 1881 bij de periodieke verkiezingen in de eerste stemmingsronde gekozen
 • Werd in 1884 bij de algemene verkiezingen niet herkozen

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.