Mr. W. baron van Heeckeren van Kell

foto Mr. W. baron van Heeckeren van Kell
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Vermogend grootgrondbezitter uit een voornaam Gelders adellijk geslacht. Aanvankelijk ambtenaar en advocaat en daarna burgemeester en een gewaardeerde gedeputeerde van Gelderland. Als directeur van het Kabinet des Konings i belangrijk adviseur van Koning Willem III, vooral in persoonlijke zaken. Kwam ook diverse keren met de koning in conflict, onder meer over diens avances met een Franse operazangeres. In 1877 werd hij in het kabinet-Kappeyne van de Coppello i minister van Buitenlandse Zaken en hij bleef nadien als Tweede Kamerlid behoren tot de Kappeyniaanse subfractie. Werd bijna 100 jaar.

Kappeynianen, liberaal
in de periode 1868-1884: lid Tweede Kamer, minister, directeur Kabinet van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Willem

Place and date of birth
Ruurlo, 1 July 1815

Place and date of death
Ruurlo, 10 February 1914

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal
 • Kappeyniaan, from 1879 until 1884

3.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Angerlo, from 1 September 1845 until 4 July 1860
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, from 1 July 1856 until 8 February 1868 (voor het kiesdistrict Ruurlo)
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met statistiek, wegenaanleg en waterstaat) van Gelderland, from 4 July 1860 until 8 February 1868
 • directeur Kabinet des Konings, from 1 February 1868 until 3 November 1877
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 3 November 1877 until 20 August 1879 (formeel ontslag per 19 augustus 1879)
 • ambteloos, from 20 August 1879 until 19 January 1882
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 January 1882 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Zutphen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • kamerheer in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina, from 2 April 1898 until 10 February 1914
 • lid commissie van bestuur openbare bibliotheek te Arnhem

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • In de Tweede Kamer hield hij zich vooral bezig met provinciale en waterstaatkundige aangelegenheden en met buitenlandse zaken

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Speelde als minister een belangrijke rol bij familiaire aangelegenheden van de koning, onder andere bij het conflict tussen de koning en de kroonprins en bij het aanstaande huwelijk van de koning met Emma van Waldeck-Pyrmont

Private life
 • Eén van zijn zoons was burgemeester van Ede

Anecdotes and citations
 • Had in zijn eigen woningen meer personeel dan het ministerie van Buitenlandse Zaken

Campaign trail
 • Werd in 1880 bij een tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Gelderland met 32 tegen 24 stemmen verslagen door W.A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye (cons.)
 • Versloeg in 1881 bij een tussentijdse verkiezing in het district Zutphen Th.Ph. baron Mackay (a.r.) met 15 stemmen verschil
 • Werd in 1884 bij de algemene verkiezingen in de eerste stemmingsronde verslagen. Kreeg slechts 42 stemmen (van de ruim 3000).

Non-acceptance of political functions
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, June 1856 (bedankt om plaats te maken voor het 'uitgevallen' Kamerlid jhr. Van Panhuys.)

8.

Publications

Publications
 • M.W. Jurriaanse, "De Nederlandse Ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900"
 • N. Cramer, "Mr. W. baron van Heeckeren van Kell (1868-1877)", in: Ch. Dumas, H.P.R. Rosenberg (red.), "Het Kabinet der Koningin: Geschiedenis van het instituut en het huis aan de Korte Vijverberg" (Den Haag 1991) 19-23
 • G.A.M. Beekelaar, "Heeckeren tot Kell, Willem baron van (1815-1914)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 237

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.