Mr. W. baron van Heeckeren van Kell

foto Mr. W. baron van Heeckeren van Kell
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Vermogend grootgrondbezitter uit een voornaam Gelders adellijk geslacht. Aanvankelijk ambtenaar en advocaat en daarna burgemeester en een gewaardeerde gedeputeerde van Gelderland. Als directeur van het Kabinet des Konings i belangrijk adviseur van Koning Willem III, vooral in persoonlijke zaken. Kwam ook diverse keren met de koning in conflict, onder meer over diens avances met een Franse operazangeres. In 1877 werd hij in het kabinet-Kappeyne van de Coppello i minister van Buitenlandse Zaken en hij bleef nadien als Tweede Kamerlid behoren tot de Kappeyniaanse subfractie. Werd bijna 100 jaar.

Kappeynianen, liberaal
in de periode 1868-1884: lid Tweede Kamer, minister, directeur Kabinet van de Koning(in)

1.

First name

Willem

2.

Personal data

Place and date of birth
Ruurlo, 1 July 1815

Place and date of death
Ruurlo, 10 February 1914

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal
 • Kappeyniaan, from 1879 until 1884

4.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Angerlo, from 1 September 1845 until 4 July 1860
 • directeur Kabinet des Konings, from 1 February 1868 until 3 November 1877
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 3 November 1877 until 19 August 1879
 • ambteloos, from 19 August 1879 until 19 January 1882
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 January 1882 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Zutphen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • kamerheer in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina, from 2 April 1898 until 10 February 1914
 • lid commissie van bestuur openbare bibliotheek te Arnhem

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • In de Tweede Kamer hield hij zich vooral bezig met provinciale en waterstaatkundige aangelegenheden en met buitenlandse zaken

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Speelde als minister een belangrijke rol bij familiaire aangelegenheden van de koning, onder andere bij het conflict tussen de koning en de kroonprins en bij het aanstaande huwelijk van de koning met Emma van Waldeck-Pyrmont

Private life
Eén van zijn zoons was burgemeester van Ede

Anecdotes and citations
 • Had in zijn eigen woningen meer personeel dan het ministerie van Buitenlandse Zaken

Campaign trail
 • Versloeg in 1881 bij een tussentijdse verkiezing Th.Ph. baron Mackay (a.r.) met 15 stemmen verschil
 • Werd in 1884 in de eerste stemmingsronde verslagen. Kreeg slechts 42 stemmen (van de ruim 3000).

Non-acceptance of political functions
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, June 1856 (bedankt om plaats te maken voor het 'uitgevallen' Kamerlid jhr. Van Panhuys.)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.