Subcommissies

Source: Europa Nu.

Subcommissies zijn Commissies van het Europees Parlement i die onder een van de 20 vaste Parlementaire Commissies i vallen.

Dit zijn de huidige parlementaire subcommissies:

De eerste twee zijn subcommissies van de vaste Parlementaire Commissie Buitenlandse Zaken (AFET) i. De subcommissie Belastingvraagstukken valt onder de vaste Parlementaire Commissie Economische en Monetaire zaken (ECON) i. De laatste is een subcommissie van de vaste Parlementaire Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) i.