Subcommissies

Source: Europa Nu.

Subcommissies zijn Commissies van het Europees Parlement i die onder een van de 20 vaste Parlementaire Commissies i vallen.

Voorbeelden van parlementaire subcommissies zijn:

Beide zijn subcommissies van de vaste Parlementaire Commissie Buitenlandse zaken i.