Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten

Source: Europa Nu.
Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten - Wikipedia/Mfloryan

Een kandidaat-lidstaat is een land dat lid wil worden van de Europese Unie i en waarvan de aanvraag officieel is aanvaard door de EU.

Het is gebruikelijk dat de EU met een mogelijke kandidaat-lidstaat een zogenaamde Stabilisatie en Associatieovereenkomst i (SAO) ondertekent. Deze overeenkomst geeft uitzicht op toekomstig EU-lidmaatschap. Een SAO is echter geen garantie voor lidmaatschap.

Om in aanmerking te komen voor toetreding moet een land voldoen aan de zogeheten 'criteria van Kopenhagen i'. Met onderstaande landen voert de EU op dit moment onderhandelingen over toetreding. Per land is een overzicht te vinden van de voortgang en status van de onderhandelingen. Jaarlijks brengt de Europese Commissie voortgangsrapporten uit over deze landen.

1.

Kandidaat-lidstaten

De huidige kandidaat-lidstaten waarmee onderhandelingen worden gevoerd zijn:

Land

Aanvraag kandidaat-lidmaatschap

Kandidaat-lidmaatschap officieel aanvaard

Toetredingtraject gestart

1987

1999

2005

2004

2005

2020

2008

2010

2012

2009

2014

2020

2009

2012

2014

*IJsland i voerde onderhandelingen met de EU over lidmaatschap maar het land brak deze, na een regeringswissel, in 2013 af.

2.

Potentiėle kandidaat-lidstaten

De huidige potentiėle of aspirant kandidaat-lidstaten zijn:

Land

Start onderhandelingen SAO

Inwerkingtreding SAO

2005

2015

2013

2016

Meer informatie