Personen - hoe werkt het?

Source: Parlement.com.

In de Haagse politiek zijn en waren veel personen actief: ministers, staatssecretarissen, Tweede en Eerste Kamerleden, staatraden, leden van de Rekenkamer, maar ook (top)ambtenaren zoals secretarissen-generaal en de griffiers van beide Kamers en partijvoorzitters. Van al deze personen is een biografie opgenomen in het biografisch archief van PDC.

1.

Biografisch archief

In dit digitale archief i zijn alle personen (meer dan 4.000) die sinds 1796 een rol hebben gespeeld in het landelijk bestuur opgenomen met een biografie. Deze biografieën worden dagelijks bijgewerkt door de redactie van PDC. Dit geldt ook voor biografieën van personen die in het (verre) verleden politiek of bestuurlijk actief zijn geweest.

De omvang, volledigheid, kwaliteit, onafhankelijke samenstelling en actualiteit maken dit archief tot een nationaal en internationaal gezien uniek bestand. Het biografisch archief is dan ook een bron voor vele onderzoeken i.

2.

Opbouw

De biografieën van PDC hebben een specifieke opbouw, met vaste rubrieken. De biografie begint met een inleidende tekst en in iedere biografie zijn behalve personalia zoals voor- en achternaam, geboortedatum en woonplaats, onder meer gegevens te vinden over opleiding, beroepscarrière, nevenfuncties, partijpolitieke functies en publicaties.

Op het biografisch archief is een redactiestatuut i van toepassing.

3.

Auteursrecht

Op de biografieën is het auteursrecht van toepassing. Wilt u informatie overnemen, geheel, gedeeltelijk of in bewerkte vorm, voor eigen gebruik, publicatie of onderzoek, neemt u dan contact op met de redactie. Voor veel afbeeldingen geldt dat de rechthebbenden expliciet toestemming hebben gegeven voor publicatie op Parlement.com.

4.

Zoek personen

Tik in het zoekveld de achternaam van de persoon die u zoekt, of de eerste letters daarvan. Tussenvoegsels moeten daarbij achterwege worden gelaten. Dus 'Vries' in plaats van 'De Vries' en 'Broek' in plaats van 'Van den Broek'.

5.

Politieke functies

In onderstaand overzicht is aangegeven welke politieke en bestuurlijke functies zijn opgenomen in het biografisch archief. Ook is opgenomen of een overzicht met namen vindbaar is op Parlement.com of dat contact moet worden opgenomen met de redactie om een volledig overzicht op te vragen.

 

Bewindspersonen

Andere samenstellingen

minister-president i

minister i

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

staatssecretaris i

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

Tweede Kamer

Andere samenstellingen

voorzitter Tweede Kamer i

huidige leden Tweede Kamer i

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

fractievoorzitter Tweede Kamer i

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

leden Tweede Kamercommissies i

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

griffier i

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

Senaat

Andere samenstellingen

voorzitter Eerste Kamer i

huidige leden Eerste Kamer i

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

fractievoorzitter Eerste Kamer i

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

leden Eerste Kamercommissies i

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

griffier i

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

Hoge colleges van staat

Andere samenstellingen

vicepresident Raad van State i

overzicht sinds 1814 i

leden Raad van State i

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

voorzitter Algemene Rekenkamer i

overzicht sinds 1880 i

leden Algemene Rekenkamer

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

nationale ombudsman i

overzicht sinds 1982 i

Lokale en Europese politiek

Andere samenstellingen

Europarlementariër

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

Commissaris van de Koning(in) i

sinds 1850, per provincie i

Regeringscommissaris i

 

Gouverneur (provincies) tot 1850 i

 

burgemeester grote steden

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

Overige functies

Andere samenstellingen

partijvoorzitter i

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

politiek leider i

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

lijsttrekker i

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

secretaris-generaal i

neem contact op met de redactie voor een overzicht van leden uit het verleden of op een bepaalde datum

voorzitter SER i

 

6.

Uitgebreide versie

Van alle nationale politici staat op Parlement.com slechts een publieksversie online. Een uitgebreide versie met een volledig overzicht van de rubrieken en de aanvullende rubrieken "nevenfuncties", "opleiding" en "familie" is op aanvraag beschikbaar in het geval u één of enkele biografie(ën) wilt inzien.

Per biografie is een contactformulier opgenomen waarmee u een uitgebreide biografie kunt opvragen bij de redactie van Parlement.com. U ontvangt dan binnen 1 werkdag een tijdelijke link naar de uitgebreide biografie. Deze link is 48 uur geldig.

Wilt u een groep raadplegen of permanent toegang hebben tot de uitgebreide biografieën? Log dan in via onderstaande knop of neem dan contact op met de redactie van Parlement.com.

 

In onderstaand overzicht is aangegeven welke rubrieken in de beperkte versie en welke in de uitgebreide versie zijn in te zien, mits deze gegevens bij desbetreffend persoon bekend zijn.

 

Rubrieken

Beperkte versie

Uitgebreide versie

foto en omschrijving van persoon

X

X

naam, titels

X

X

geboortedatum en plaats

X

X

datum en plaats overlijden

X

X

levensbeschouwing

 

X

partij

X

X

hoofdfuncties/beroepen

alleen politieke functies en laatste 2 niet-politieke functies

X

partijpolitieke functies

 

X

nevenfuncties

alleen 2 huidige en 2 recente nevenfuncties

X

opleiding

 

X

activiteiten als parlementariër

alleen 2 meest recente activiteiten

X

activiteiten als bewindspersoon

alleen 2 meest recente activiteiten

X

algemene wetenswaardigheden

alleen 3 meest recente wetenswaardigheden

X

wetenswaardigheden uit de privésfeer

X

X

woonplaats

   

ridderorden

 

X

verenigingen / sociëteiten

 

X

publicaties / literatuur / documentatie

 

X

familie

 

X

 

Meer over