Wetenswaardigheden Eerste Kamerleden

Source: Parlement.com.

Wat is er te zeggen over Eerste Kamerleden i in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste eerste Kamerlid, het oudste Eerste Kamerlid of de eerste vrouw in de Eerste Kamer?

 

Titel

Toelichting

Kamerleden in opspraak i

De affaires leidden meestal tot het aftreden van een Kamerlid en soms tot non-activiteit.

Veroordeelde politici i

Er zijn niet veel (actieve) politici tot een gevangenisstraf veroordeeld.

Tussentijds vertrek i

Er kunnen diverse redenen zijn waarom een Eerste Kamerlid niet de vierjarige periode volmaakt.

Nevenfuncties i

Het is mogelijk om nevenfuncties te hebben naast het Kamerlidmaatschap.

Inkomen i

Leden ontvangen een schadeloosstelling en allerlei onkostenvergoedingen.

Leeftijd i

Eerste Kamerleden zijn gemiddeld ouder dan hun collega's in de Tweede Kamer.

Politieke zwaargewichten i

De Eerste Kamer kon lang moeilijk als een instituut met veel politieke kopstukken worden gekenschetst.

Ervaring i

Vroeger was het veel gebruikelijker dat leden langdurig lid bleven.

Lokale ervaring

Er is een sterke band tussen lokaal bestuur en het parlement.

Vrouwen in de Eerste Kamer i

Het eerste vrouwelijke Eerste Kamerlid was Carry Pothuis-Smit i in 1920.

Afwijkend stemgedrag i

Het komt in de Eerste Kamer vaker voor dat leden anders stemmen dan de meerderheid van hun fractie dan in de Tweede Kamer.

Combinatie lokaal bestuur

Het komt voor dat Eerste Kamerleden ook lid zijn van een gemeenteraad of de Provinciale Staten.

 

Meer over