Wetenswaardigheden Eerste Kamerleden

Source: Parlement.com.

Wat is er te zeggen over Eerste Kamerleden i in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste eerste Kamerlid, het oudste Eerste Kamerlid of de eerste vrouw in de Eerste Kamer?

 

Titel

Toelichting

Kamerleden in opspraak i

De affaires leidden meestal tot het aftreden van een Kamerlid en soms tot non-activiteit.

Veroordeelde politici i

Er zijn niet veel (actieve) politici tot een gevangenisstraf veroordeeld.

Tussentijds vertrek i

Er kunnen diverse redenen zijn waarom een Eerste Kamerlid niet de vierjarige periode volmaakt.

Nevenfuncties i

Het is mogelijk om nevenfuncties te hebben naast het Kamerlidmaatschap.

Inkomen i

Leden ontvangen een schadeloosstelling en allerlei onkostenvergoedingen.

Leeftijd i

Eerste Kamerleden zijn gemiddeld ouder dan hun collega's in de Tweede Kamer.

Politieke zwaargewichten i

De Eerste Kamer kon lang moeilijk als een instituut met veel politieke kopstukken worden gekenschetst.

Ervaring i

Vroeger was het veel gebruikelijker dat leden langdurig lid bleven.

Lokale ervaring

Er is een sterke band tussen lokaal bestuur en het parlement.

Vrouwen in de Eerste Kamer i

Het eerste vrouwelijke Eerste Kamerlid was Carry Pothuis-Smit i in 1920.

Afwijkend stemgedrag i

Het komt in de Eerste Kamer vaker voor dat leden anders stemmen dan de meerderheid van hun fractie dan in de Tweede Kamer.

Combinatie lokaal bestuur i

Het komt voor dat Eerste Kamerleden ook lid zijn van een gemeenteraad of de Provinciale Staten.

 

Meer over