Wetenswaardigheden Tweede Kamerleden

Source: Parlement.com.

Wat is er te zeggen over Tweede Kamerleden i in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste Tweede Kamerlid, het oudste Tweede Kamerlid, opleidingsniveau of de eerste vrouw in de Tweede Kamer i?

 

Titel

Toelichting

Kamerleden in opspraak i

De affaires leidden meestal tot het aftreden van een Kamerlid en soms tot non-activiteit.

Nevenfuncties i

Het is mogelijk om nevenfuncties te hebben naast het Kamerlidmaatschap.

Inkomen i

Leden ontvangen een schadeloosstelling en allerlei onkostenvergoedingen.

Leeftijd i

Gemiddeld worden Tweede Kamerleden steeds jonger.

Ervaring i

Het aantal Kamerleden met langdurige Kamerervaring neemt af.

Vrouwen in de Tweede Kamer i

Vrouwen zijn in de minderheid, vergeleken met het aantal mannen dat in de Tweede Kamer zitting heeft.

Niet aanvaard lidmaatschap i

Een gekozene is niet verplicht zijn zetel in te nemen en het is meer dan eens voorgekomen dat iemand afzag van de Tweede Kamerzetel.

Veroordelingen i

Er zijn niet veel (actieve) politici tot een gevangenisstraf veroordeeld.

Migratie-achtergrond i

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er steeds meer Kamerleden met een migratie-achtergrond.

Opleidingsniveau i

De Tweede Kamer telt steeds meer hooggopgeleide leden.

Afwijkend stemgedrag i

Afwijkend stemgedrag kwam aanvankelijk regelmatig voor, maar het nam zeker na 1970 steeds meer af.

 

Meer over