Nieuwe voorzitters vaste commissies in de Eerste Kamer

Tuesday, June 27 2023, 13:36

DEN HAAG (PDC i) - De 13 vaste commissies in de Eerste Kamer hebben een (nieuwe) voorzitter. De nieuwe BBB-fractievoorzitter Ilona Lagas i is voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en haar fractiegenoot Gert-Jan Oplaat i is voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

1.

Overzicht

commissie

voorzitter

fractie

Binnenlandse Zaken

Lagas

BBB

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking

Petersen

VVD

Economische Zaken en Klimaat

Kluit

GroenLinks

Europese Zaken

Van Apeldoorn

SP

Financiën

Van Ballekom

VVD

Immigratie & Asiel/JBZ-raad

Faber-van de Klashorst

PVV

Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving

Kemperman

BBB

Justitie en Veiligheid

Dittrich

D66

Koninkrijksrelaties

Rosenmöller

GroenLinks-PvdA

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Oplaat

BBB

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rietkerk

CDA

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vos

GroenLinks-PvdA

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Prins

CDA

Bron: website eerste kamer