Lies van Aelst opvolger van Tiny Kox als Eerste Kamerlid voor de SP

Tuesday, February 13 2024, 13:15

DEN HAAG (PDC i) - De Eerste Kamer heeft afscheid genomen van SP-senator Tiny Kox, die na ruim 20 jaar lidmaatschap ontslag heeft genomen.

De 70-jarige Kox was geruime tijd fractievoorzitter en speelde daarnaast een belangrijke rol als lid van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa. Daarvan was hij ook enige jaren voorzitter. Eerder was hij algemeen secretaris van zijn partij.

Als zijn opvolger is Lies van Aelst geïnstalleerd. Zij was raadslid in Gorinchem en is Statenlid in Zuid-Holland en directeur van Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamerscommissies.

Bron: Eerste Kamer