Voorstel voor instelling commissie digitalisering in de Eerste Kamer

Saturday, December 23 2023, 15:48

DEN HAAG (PDC i) - Vijf Eerste Kamerleden vinden dat er een vaste Eerste Kamercommissie digitalisering moet komen. Die commissie moet (wets-)voorstellen in behandeling nemen die behoren tot de portefeuille van de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor het digitaliseringsbeleid

Verder moet de commissie in overleg treden met de vakcommissies over (het bieden van ondersteuning bij) de behandeling van (Europese) wetgeving en andere relevante voorstellen.in relatie tot digitalisering. Doel is onder meer het verhogen van het kennisniveau van de leden, het ontwikkelen van toetsingscriteria en het borgen van de digitale uitvoerbaarheid.

De Eerste Kamer nam in maart 2023 een motie aan waarin werd gevraagd om versterking van de kennis op dit gebied en een werkgroep adviseerde eerder al tot instelling van een vaste commissie. De Tweede Kamer kent ook een vaste commissie digitale zaken.

Bron: brief EK, CXLVII, nr N