Nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd: 15 fracties en 39 nieuwkomers

Tuesday, June 13 2023, 14:15

DEN HAAG (PDC i) - De op 30 mei gekozen Eerste Kamer begint vandaag aan haar zittingsperiode. 73 van de 75 leden werden geïnstalleerd. Paul van Meenen i (D66) was vanwege medische redenen afwezig. Edith Schippers i is in het buitenland. Er zitten 39 nieuwkomers in de Eerste Kamer.

De vergadering werd geleid door de laatst afgetreden voorzitter, Jan Anthonie Bruijn i. Op 20 juni stelt de Eerste Kamer een profielschets vast voor de nieuwe voorzitter, die op 27 juni wordt gekozen.

De nieuwe Eerste Kamer telt 15 fracties. Nieuw zijn de fracties van BBB en Volt en de gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA. De fractie van JA21 is de opvolger van de fractie-Nanninga en de fractie van OPNL de opvolger van de OSF i.

Vandaag wordt ook het gewijzigde Reglement van Orde i van kracht. Een opvallende wijziging is de verandering van de naam College van Senioren in College van fractievoorzitters i.