Z.M. (koning Lodewijk Napoleon) koning Louis Napoleon Bonaparte

foto Z.M. (koning Lodewijk Napoleon) koning Louis Napoleon Bonaparte
bron: Rijksmuseum Amsterdam
Source: Parlement.com.

Broer van keizer Napoleon die in 1806-1810, tijdens de Franse overheersing van grote delen van Europa, de eerste koning i van de eenheidstaat Nederland was. Doordat hij zijn medeleven betuigde bij rampen als de kruitramp in Leiden (1807) en de overstromingen in het rivierengebied (1809) verwierf hij een zekere populariteit bij de bevolking. Zette zich meer in voor de Nederlandse belangen dan zijn broer wenselijk achtte en abdiceerde ten gunste van zijn zoontje. Was nogal wispelturig. Na zijn aftreden in ballingschap in Bohemen en Italië.

in de periode 1806-1810: koning van Holland

1.

Personal data

Place and date of birth
Ajaccio, 4 September 1778

Place and date of death
Livorno, 24 July 1846

2.

Main functions and occupations

 • koning van Holland, from 5 June 1806 until 1 July 1810
 • letterkundige

Military rank (officer)
maarschalk, 1804

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Stelde bij wet van 13 februari 1807 de Koninklijke Orde van Holland (vanaf november 1807 Orde van de Unie geheten) in
 • Stichtte in 1808 het Koninklijk Instituut van Wetenschappen
 • Toonde als koning zijn belangstelling bij rampen, zoals de kruitramp op 12 januari 1807 in Leiden

Private life (3/5)
 • Trouwde in 1802 met Hortense de Beauharnais, de dochter van Napoleons vrouw Joséphine. Het huwelijk was ongelukkig.
 • Trachtte zich als koning de Nederlandse taal meester te maken, maar sprak en schreef steeds een onbeholpen krom-Nederlands
 • Rechtvaardigde zijn koningschap na 1815 in diverse geschriften en trok hierbij fel van leer tegen Napoleon, wat leidde tot een breuk met zijn familie

Anecdotes and citations
 • Napoleon zei van hem in zijn Mémoires: "Lodewijk heeft een heldere geest en is niet onaardig, maar een man met zijn karakter kan veel stommiteiten uithalen en veel schade toebrengen".

Titles of nobility
 • keizerlijk prins, from 1804
 • connétable de l'Empire
 • graaf van Saint-Leu, from 1810

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

4.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

5.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.