36350 XV NL - wetsvoorstel
Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Voorjaarsnota)

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 11 mei 2023 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Gennip i, en de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Schouten i.

 

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties en in de Eerste Kamer zes moties ingediend.

4.

Documenten

(37 stuks)

2 11 mei 2023, voorstel van wet, nr. 1     KST36350XV1
Voorstel van wet
 
2 11 mei 2023, memorie van toelichting, nr. 2     KST36350XV2
Memorie van toelichting
 
2 8 juni 2023, nota van wijziging, nr. 3     KST36350XV3
Nota van wijziging
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.