Van Houwelingen (FvD) dient initiatiefvoorstel voor een referendum over EU-lidmaatschap in

Tuesday, April 25 2023, 13:00

DEN HAAG (PDC i) - Op 24 april heeft Pepijn van Houwelingen i (FvD) een initiatiefvoorstel ingediend voor een raadgevend referendum over het Nederlandse EU-lidmaatschap. Op het stembiljet zou moeten komen te staan "Zou Nederland lid moeten blijven van de Europese Unie (EU) of zou Nederland uit de Europese Unie (EU) moeten treden?", waarbij gekozen kan worden tussen "lid van de EU blijven" en "uit de EU treden".

Het FvD-Kamerlid stelt in de memorie van toelichting bij het voorstel dat de eerdere raadgevende referenda over een Europese Grondwet (2005) en over het associatieakkoord met Oekraïne (2016) "laten zien dat er onder de Nederlandse bevolking een (groeiende?) weerstand is tegen verdere (machts)uitbreiding van de Europese Unie". Hij vindt dat de Nederlandse bevolking als "soeverein van ons land" ook de kans moet krijgen zich uit te spreken over het Nederlandse EU-lidmaatschap zelf.

Raadgevende referenda i zijn bedoeld om burgers meer inspraak te geven. Kiesgerechtigden kunnen middels hun stem aangeven of zij het wel of niet eens zijn met reeds aangenomen wetgeving. De uitkomst van dergelijke referenda is niet bindend. De wetgever is niet verplicht om een verdrag of wet in te trekken als een meerderheid van de burgers tegen stemt. Sinds de intrekking van de Wet raadgevend referendum in juli 2018 is het niet meer mogelijk voor burgers om een raadgevend referendum aan te vragen.

Bron: Tweede Kamer