Eurobarometer: 42% van de Nederlanders weet dat er volgend jaar Europese verkiezingen zijn

Tuesday, June 6 2023, 17:00

DEN HAAG (PDC i) - 42% van de Nederlanders weet dat er volgend jaar Europese verkiezingen zijn, zo blijkt uit een onderzoek van Eurobarometer. Hiermee scoort de Nederlandse bevolking onder het Europese gemiddelde (45%). Tegelijkertijd gaf twee derde van de Nederlandse respondenten aan Europese politiek in enige mate te volgen en zei 75% van de Nederlandse respondenten wel geïnteresseerd te zijn in de verkiezingen.

Het percentage Nederlandse ondervraagden dat aangaf de volgende verkiezingen te willen stemmen lag nog een stuk hoger (87%). Dit is een opvallende uitkomst, omdat de opkomst bij de afgelopen Europese verkiezingen in Nederland slechts 41,9% was. Als de drie belangrijkste redenen om te stemmen noemden de respondenten zaken te willen veranderen met hun stem, het als hun taak te zien als burger en de wens een politieke partij te steunen.

In het onderzoek, dat het Europees Parlement i vandaag presenteerde, werd Europeanen ook gevraagd naar hun mening over de acties van de Europese Unie op verschillende beleidsterreinen. De Nederlandse respondenten waren het meest tevreden over de steun aan Oekraïne (90%), het beleid omtrent democratische rechten en respect voor de rechtsstaat (75%) en de Europese acties voor het economisch en sociaal herstel (71%). Het migratie- en asielbeleid van de EU scoorde het laagst: 69% van de Nederlandse ondervraagden was hier ontevreden over (tegenover een EU-gemiddelde van 50%).

Bron: Eurobarometer