Eurobarometer: Nederlanders positiever over de toekomst van de EU dan vorig jaar

Thursday, February 23 2023, 14:08

DEN HAAG (PDC i) - Nederlanders zijn positiever geworden over de toekomst van de Europese Unie i als geheel. Dat is de conclusie van de Eurobarometer in het nieuw verschenen rapport. Op de vraag of burgers optimistisch of pessimistisch zijn over de toekomst van de EU antwoordt 72% van de Nederlanders dat ze in meer of mindere mate optimistisch zijn, tegenover een percentage van 27% dat pessimistisch is. Het Europees gemiddelde is 62% optimistisch tegenover 35% pessimistisch.

Het beeld van de toekomst van de EU van Nederlanders is daarmee iets optimistischer geworden dan in 2022. Toen was 69% van de ondervraagden optimistisch en 31% pessimistisch. Een verklaring voor de stijging wordt door de Eurobarometer niet gegeven.

Ook hebben Nederlanders relatief veel vertrouwen in de EU als geheel. 57% van de Nederlandse respondenten geeft aan vertrouwen te hebben, waar 37% aangeeft in meer of mindere mate geen vertrouwen te hebben. Ook dat is hoger dan het Europees gemiddelde (47% vertrouwen tegenover 45% geen vertrouwen).

Respondenten werden in de laatste Eurobarometer over verschillende thema's ondervraagd, waaronder over de oorlog in Oekraïne en de Europese reactie daarop. Opvallend is dat Nederlanders relatief tevreden zijn met de reactie van de EU op de oorlog in Oekraïne (72% tevreden). Gemiddeld gezien is slechts 56% van de ondervraagden tevreden.

Bron: Eurobarometer