Aantal rapporteurs Tweede Kamer ruim verdubbeld

Monday, April 3 2023, 11:51

DEN HAAG (PDC i) - In de Tweede Kamer waren in 2022 137 rapporteurs i actief. Dit is ruim een verdubbeling ten opzichte van 2021, toen er sprake was van 65 rapporteurs. Dit staat in de Staat van de Kamer 2022, waarin de Tweede Kamer i een overzicht van cijfers brengt over het Kamerwerk.

Een rapporteur wordt benoemd door een Tweede Kamercommissie i om zich te verdiepen in een specifiek vraagstuk. Dit kan op basis van een door de commissie ontvangen stuk, een groot project waarmee zij is belast of door een ander onderwerp dat de commissie aangaat. De rapporteur adviseert de commissie over de verdere behandeling van het onderwerp. De omvang van het onderwerp waar rapporteurs zich mee bezig houden, kan sterk verschillen. Zo zijn sommige Kamerleden rapporteur voor een specifiek wetsvoorstel. Andere rapporteurs zijn weer verantwoordelijk voor een breder thema, zoals transparantie.

De onderwerpen worden door de Tweede Kamer in vijf categorieën onderverdeeld: begrotingen, Europese Unie, grote projecten, wetenschapstoetsen en overige onderwerpen. 'Overige' is sinds dit jaar veruit de grootste categorie, met 59 rapporteurs. Het is onduidelijk welke voorstellen precies onder deze categorie vallen. Het is aannemelijk dat hier onder andere wetgevingsrapporteurs onder zijn opgenomen, rapporteurs voor specifieke wetsvoorstellen.

Bron: Staat van de Kamer