Werkgroep Versterking functies Tweede Kamer: er zijn concrete stappen gezet

Wednesday, November 9 2022, 14:30

DEN HAAG (PDC i) - Er zijn concrete stappen gezet in het versterken van de taken van de Tweede Kamer op het gebied van wetgeving, controle en vertegenwoordiging. Dat blijkt uit de tussentijdse monitor van de werkgroep Versterking functies Tweede Kamer. In december 2021 presenteerde de werkgroep onder leiding van Kees van der Staaij i het eindrapport en beloofde daarbij tussentijds de uitvoering van het rapport te evalueren. Aan de hand van de praktische werkagenda die in het rapport is opgenomen is de Tweede Kamer aan de slag gegaan met de aanbevelingen.

Één van die concrete stappen is het nieuwe instrument van de strategische procedurevergadering, waarbij wordt vooruitgeblikt op aankomende werkzaamheden in commissies. Dat is bevorderlijk voor de samenwerking tussen commissies en het maken van plannen rond wetgeving, beleid, EU en kennisversterking. Bovendien geeft het instrument de commissies de kans om hun werkwijze goed door te spreken. De werkgroep adviseert daarom deze strategische procedurevergaderingen voortaan periodiek in te plannen.

De verdere aanbevelingen zijn tevens goed opgepakt door de Tweede Kamer. De werkgroep is positief dat het rapporteurschap i beter wordt benut door commissies. Op vlak van de controlerende functie signaleert de werkgroep dat er inzet wordt getoond om het aantal moties terug te dringen. Dat er sinds kort een openbaar overzicht met gedane toezeggingen van bewindspersonen beschikbaar is, draagt ook bij aan het versterken van de controlerende functie. Tot slot vermeldt de werkgroep dat er een aantal pilotprojecten gestart zijn rondom het gebruik van burgerbrieven en het burgerforum. Dat is een goed begin voor het versterken van de vertegenwoordigende functie van de Tweede Kamer.

Bron: Tweede Kamer, Parlementaire Monitor