Kabinet gaat aangenomen motie over afschaffen belastingvrijdom Koninklijk Huis niet uitvoeren

Friday, February 3 2023, 12:16

DEN HAAG (PDC i) - Het kabinet gaat een aangenomen motie over het afschaffen van de belastingvrijdom van Koninklijk Huis i niet uitvoeren. Premier Mark Rutte i, die de motie afraadde toen die werd ingediend, heeft dat door middel van een brief laten weten.

In oktober 2022 stemde een meerderheid van de Tweede Kamer i voor een motie om de vrijstelling van belastingen voor leden van het Koninklijk Huis af te schaffen. 90 leden stemden destijds voor. Het belangrijkste argument in de brief om de motie niet uit te voeren is dat - ondanks de ruime meerderheid - het voorstel tot grondwetswijziging dat uit de motie zou voortkomen geen tweederdemeerderheid (100 van de 150 leden) zou krijgen.

De vrijstelling van belastingen van de leden van het Koninklijk Huis staat vastgelegd in Artikel 40 van de Grondwet i. De koning en de leden van het Koninklijk Huis zijn vrijgesteld van het betalen van belastingen, omdat er moeilijk een scheiding te maken is tussen de privé-uitgaven en uitgaven die worden gedaan ter uitoefening van het koningschap.

Om de vrijstelling van belastingen af te schaffen is een wijziging van de Grondwet nodig. Om de Nederlandse Grondwet te wijzigen, moet een voorstel tot wijziging worden ingediend dat twee keer in de Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld. Vóórdat de tweede lezing plaatsvindt, moeten Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. Bij de tweede lezing is er vervolgens in beide Kamers een tweederdemeerderheid vereist.

Bron: rijksoverheid.nl, Trouw