Prinses Amalia maakt voorlopig geen gebruik van uitkering

Monday, June 14 2021, 10:51

DEN HAAG (PDC i) - Kroonprinses Amalia zal de komende jaren haar uitkering terugstorten. Dat schrijft zij in een brief naar premier Mark Rutte i. Ze schrijft dat ze het 'ongemakkelijk' vindt om de uitkering te ontvangen 'zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zoveel moeilijker hebben.'

De Nederlandse troonopvolger heeft wettelijk recht op een uitkering van 1,6 miljoen euro vanaf het ingaan van het 18e levensjaar. Dit is opgedeeld in een inkomensbestanddeel van 296 duizend euro en een onkostenvergoeding van ruim 1,3 miljoen, bedoeld voor personeel en materieel. Het inkomensbestanddeel zal zij terugstorten, evenals de onkostenvergoeding 'zolang ik in mijn functie als Prinses van Oranje i geen hoge kosten zal maken.'

De regeling voor de uitkeringen van het Koninklijk Huis i is in de Grondwet vastgelegd in artikel 40 i, die onder meer bepaalt dat de hoogte van de uitkeren bij wet bepaalt wordt en vrij is van belastingen. Ook moeten beide Kamers over deze wetten met tweederde meerderheid van stemmen aannemen.

Over de uitkering van Amalia is de afgelopen jaren discussie geweest: onder meer de PvdA i, PVV i en D66 i vonden de uitkering te hoog. Door afstand te doen van de uitkering wordt Amalia het eerste lid van het Koninklijk huis dat niet van de toelage gebruikmaakt.

Bron: Volkskrant/NRC