Samen werken aan een ideeënpartij die bruist

Source: E.M. (Esther-Mirjam) Sent i, published on Friday, January 14 2022.

Lieve leden,

Het nieuwe jaar is van start en daarmee ook onze goede voornemens. De mijne? Het linkse vuur aanwakkeren met een trotse sociaaldemocratische beweging. Al te vaak komt er maar weinig terecht van zulke goede bedoelingen.

Dan helpt het als je omgeving een steuntje in de rug geeft. Mijn afgelopen 100 dagen als voorzitter geven mij het vertrouwen dat onze leden maximaal willen helpen om mijn streven te behalen. Dat zie ik als ik afdelingen bezoek als Groningen, Nijmegen, Oss en Amsterdam - waar het borrelt van de energie. Of tijdens de herindelingsverkiezingen waar ik samen met enorm veel enthousiaste vrijwilligers de straat op ging (en weer veel mensen PvdA stemden!). En natuurlijk zie ik lokale campagnes ontvlammen door de voorbereidingen van onze vrijwilligers voor de gemeenteraadsverkiezingen.

‘De coronacrisis legt pijnlijk bloot hoe fragiel onze meest kwetsbare wijken zijn.’

De pandemie laat zien hoe kwetsbaar we zijn als we afhankelijk zijn van de grillen van de markt en het marktdenken. Deze is volledig ingericht op het creëren van korte-termijn overdadige ego-welvaart in plaats van gezonde buffers voor een duurzame toekomst. We hebben gezien hoe essentieel het is dat we de publieke zaak niet uitknijpen met efficiency-overkill, maar juist voor een sterke overheid zorgen die onze gezondheid beschermt en economisch perspectief biedt. Bovendien legt de coronacrisis pijnlijk bloot hoe fragiel onze meest kwetsbare wijken en groepen mensen zijn, die nog een crisis gewoonweg niet meer kunnen dragen. Daarbij toont de pandemie de schaduwzijden van globalisering. Hoewel we moeilijk kunnen ontglobaliseren, moet er wel meer aandacht komen voor lokale productie, duurzaamheid en eerlijkheid.

‘Ik wil de leden stap voor stap meenemen in de ontwikkeling van onze partij.’

Zo blijft onze opdracht als sociaaldemocraten onverminderd groot: bestaanszekerheid als basis en vooruitgang voor iedereen. Een opdracht die we alleen aankunnen als partij waarin we de kracht van het collectief en onze leden benutten. En een partij die - juist vanuit rotsvaste idealen - meebeweegt met haar tijd om oplossingen te bieden voor de problemen van nu en in de toekomst. Daar wil ik mij dit jaar voor inzetten. Daarom presenteert het partijbestuur binnenkort zijn werkplan waarover we graag met de leden in gesprek gaan. Omdat ik jullie stap voor stap wil meenemen in de ontwikkeling van onze partij. Zo kunnen we samen werken aan een ideeënpartij die bruist, krachtig is, en waar we actievoeren voor een eerlijk en sociaal Nederland.

Maar dit jaar begint natuurlijk met een zinderende campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart. Verkiezingen die gaan over hoe we ervoor zorgen dat we ons thuis voelen in onze stad, ons dorp, onze buurt. Verkiezingen waarbij we weer kunnen winnen. Ons succes bij de recente herindelingsverkiezingen in Purmerend en Beemster laat zien dat een goede campagne het verschil maakt.

Daarom vraag ik je om je voor onze partij in te spannen. Bedenk hoe jij dit jaar kan bijdragen om onze idealen dichterbij te brengen. Doe mee, word vrijwilliger in je buurt of doneer voor de campagne.

Samen maken we het verschil dit jaar.

Rode groet,

Esther-Mirjam Sent