Prof.Dr. E.M. (Esther-Mirjam) Sent

foto Prof.Dr. E.M. (Esther-Mirjam) Sent
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

Esther-Mirjam Sent (1967) was van 7 juni 2011 tot 7 oktober 2021 Eerste Kamerlid voor de PvdA. In juli 2018-juni 2019 was zij fractievoorzitter (aanvankelijk als waarnemer). Op 2 oktober 2021 werd zij tot voorzitter van de PvdA gekozen. Mevrouw Sent is hoogleraar economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij promoveerde in de Verenigde Staten en was in de VS docent en onderzoeker aan een universiteit. Zij was tot zij Eerste Kamerlid werd lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Mevrouw Sent was in de Eerste Kamer woordvoerster voor onder andere financiën (belastingen), sociale zaken en onderwijs. Zij was voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

PvdA
in de periode 2011-heden: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, partijvoorzitter

1.

First name

Esther-Mirjam (Esther-Mirjam)

2.

Personal data

Place and date of birth
Doesburg, 9 March 1967

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • hoogleraar economische theorie en economisch beleid, Radboud Universiteit Nijmegen, from May 2004
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 7 October 2021
 • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 4 September 2018 until 11 June 2019
 • voorzitter PvdA, from 2 October 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/8)
 • lid Raad van Advies LoopbaanNaPolitiek, from 1 April 2019
 • lid SFL (Sustainable Finance Lab), from 2020

Previous (2/23)
 • lid Raad van Toezicht Theater Utrecht, from 2015 until 2016
 • vicedecaan onderwijs, Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit, from 2016 until August 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 16 June 2015 until 31 October 2017
 • voorziter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 2019 until 7 October 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Voerde in 2018 het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel Computercriminaliteit III

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Maakt deel uit van een denktank over een duurzame financiële sector (sustainable finance lab)
 • Stond in 2017 als eerste op de door Algemene Rekenkamer opgestelde voordracht voor een nieuw Rekenkamer-lid, maar de Tweede Kamer gaf de voorkeur aan oud-SP-Tweede Kamerlid Ewout Irrgang

Private life
Haar vader was gemeenteraadslid in Doesburg, Rheden en Rijnwaarden en ereburger van Spijk (Gld.)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.