Kamerdebat over openbaargemaakte notulen: motie voor nieuwe bestuurscultuur aangenomen

Friday, April 30 2021, 12:15

DEN HAAG (PDC i) - De aangenomen motie met een plan voor een nieuwe bestuurscultuur is de belangrijkste uitkomst van het Tweede Kamerdebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de Tweede Kamer rondom de toeslagenaffaire. De motie werd ingediend door Jesse Klaver i (GroenLinks i) en Lilianne Ploumen i (PvdA i).

Aanleiding van het debat was de openbaar gemaakte notulen van de ministerraad uit 2019. Demissionair minister-president Mark Rutte i benadrukte tijdens het debat dat er geen politieke opzet was om gevoelige informatie over de toeslagenaffaire achter te houden. Er is volgens hem niets ‘onoorbaars’ of vreemds gebeurd in de ministerraad. Daar waren in 2019 gesprekken gaande over Kamerleden van wie het kabinet vond dat die een oneigenlijke ‘strijd’ tegen bewindspersonen aan het voeren waren.

Met het plan voor een nieuwe bestuurscultuur dat GroenLinks en de PvdA samen presenteerden zou de rechtspositie van burgers versterkt moeten worden. Er zou meer geld voor de sociale advocatuur moeten komen en het gebruik van discriminerende algoritmes moet stoppen. Verder benadrukten Klaver en Ploumen dat de informatiepositie van de Kamer in "ere" moet worden hersteld en dat de Kamer altijd als eerste moet worden geïnformeerd over kabinetsbesluiten.

Bron: NOS, Trouw